naar inhoud

Verkiezingen 2024 - algemene info

Op zondag 9 juni 2024 vinden de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats.

Vanaf 18 jaar ben je verplicht om te stemmen. Jongeren tussen 16 en 18 jaar mogen stemmen voor de Europese verkiezingen, maar dat is niet verplicht (stemrecht).

Op zondag 13 oktober 2024 zijn er lokale en provinciale verkiezingen.

Vanaf 18 jaar mag je stemmen, maar dat is niet verplicht.

Wie mag stemmen in Diksmuide?

Je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je bent Belg.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Diksmuide.
  • Je bent op de dag van de verkiezingen:
    • 16 jaar of ouder (voor Europese verkiezingen)
    • 18 jaar of ouder (voor lokale, provinciale, Vlaamse en federale verkiezingen)
  • Je hebt stemrecht (je bent niet uitgesloten of geschorst).

Bekijk de specifieke voorwaarden voor:

Volmacht bij afwezigheid

Voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen ben je verplicht om te stemmen. In specifieke situaties kan je stemmen met een volmacht. 

Bekijk de voorwaarden

De nodige documenten (volmachtformulier en verklaring op eer) vind je hier rechts terug onder downloads.

Oproepingsbrief

Alle inwoners vanaf 18 jaar krijgen een oproepingsbrief van de stad, ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen. In de oproepingsbrief vind je wanneer je in welk stembureau moet zijn.

Dit breng je mee:

  • Oproepingsbrief. Zonder oproepingsbrief kan je geen geldige stem uitbrengen.
  • Identiteitskaart

Oproepingsbrief kwijt of niet ontvangen?

Je kan in de week voor de verkiezingen een kopie van je persoonlijke oproepingsbrief aanvragen bij de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren.

Kandidaat stellen voor de verkiezingen

Je kan je kandidaat stellen voor:

Voor- en bijzitters

Je kan opgeroepen worden als voor- of bijzitter in een stem- of telbureau.

Vragen?

Lees meer over verkiezingen op de website van de federale overheid.

Of neem contact op met de medewerkers van de dienst Burgerzaken via burgerzaken@diksmuide.be of via 051 79 30 10.