naar inhoud

Kwaliteitslabel kleuteropvang

Een kwaliteitslabel?

Kleuters hebben een nog grotere behoefte aan een ‘veilig nest’, zorg en begeleiding, dan kinderen in het lager onderwijs. Met het oog daarop werkte de Vlaamse Regering een aantal kwaliteitsvoorwaarden uit. Organisatoren die daaraan voldoen, kunnen van Opgroeien een kwaliteitslabel toegekend krijgen. Lokale besturen besteden een deel van hun middelen bij voorrang aan kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Dit is een extra stimulans om te komen tot een voldoende groot en kwaliteitsvol aanbod kleuteropvang. 

Wie kan het kwaliteitslabel aanvragen?

Elke rechtspersoon die kleuteropvang aanbiedt en voldoet aan de door de Vlaamse Regering vooropgestelde kwaliteitsvoorwaarden, kan een label aanvragen.

Als je vandaag een erkenning hebt of een attest van toezicht van Opgroeien regie voor gezins-of groepsopvang, is het niet nodig om een kwaliteitslabel aan te vragen. Op 1 januari 2022 krijg je automatisch een kwaliteitslabel toegekend. 

Hoe vraag je het kwaliteitslabel aan? Bij wie?

Je vraagt het kwaliteitslabel aan bij Opgroeien. Je kan als organisator van opvang een kwaliteitslabel kleuteropvang aanvragen bij Kind en Gezin.

Ligt de locatie waarvoor je de aanvraag doet in Diksmuide? Dan informeer je het lokaal bestuur van de gemeente dat je een kwaliteitslabel zal aanvragen voor een locatie op het grondgebied. Contactpersoon van het lokaal bestuur Diksmuide is Marijke Van Rintel (marijke.van.rintel@diksmuide.be).

Waarom een kwaliteitslabel behalen? Welke voordelen houdt het in voor mij?

Voor alle duidelijkheid: je bent niet verplicht om een kwaliteitslabel aan te vragen. Het label biedt je volgende voordelen:

  • Het kwaliteitslabel is als het ware een uithangbord en een keurmerk. Je maakt aan gezinnen en kinderen kenbaar dat je een doordacht kwaliteitsbeleid voert, dat je de kinderen zo veel mogelijk ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aanbiedt. Ouders waarderen je aanpak en kunnen vertrouwen op jouw deskundigheid.
     
  • Het lokaal bestuur besteedt een deel van haar financiële middelen bij voorrang aan kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Dat is zo bepaald in het besluit over het lokaal beleid. Kleuteropvang is immers een belangrijke schakel binnen het geheel van buitenschoolse opvang en activiteiten. Met een kwaliteitslabel maak je dus meer kans op financiële ondersteuning vanuit het lokaal bestuur.
     
  • Kleuteropvang met een kwaliteitslabel kan fiscale attesten aan ouders bezorgen. Met dit attest kunnen zij de kosten voor de opvang inbrengen in hun belastingaangifte.
     
  • Kleuteropvang met een kwaliteitslabel besteedt aandacht aan goede werkomstandigheden en een gedegen leerbeleid voor de begeleiders. Dat is uiteraard ook een pluspunt voor je medewerkers.