naar inhoud

Jaarrekening lokaal bestuur Diksmuide - 2022

De gemeenteraad keurde op maandag 22 mei 2023 de jaarrekening 2022 van het lokaal bestuur Diksmuide goed. De cijfers van de stad en het OCMW zitten vervat in één rapport. 

In deze jaarrekening vind je een rapportage over het gevoerde beleid. Je kunt het document downloaden in de rechterbalk van deze pagina. 

Of Diksmuide financieel gezond is meten we aan de hand van 2 criteria:

  • het beschikbaar budgettair resultaat (‘wat zit in onze portemonnee op het einde van het jaar?’)
  • de autofinancieringsmarge (‘kunnen we onze leningen terugbetalen met het overschot uit onze gewone werking?’)

Het beschikbaar budgettair resultaat van de stad bedraagt 20.856.200 euro eind 2022 en de autofinancieringsmarge 2.384.519 euro.

Publicatiedatum: 26/05/2022