naar inhoud

Beleidsplannen stad & OCMW - archief

De beleidsplannen van de voorgaande periodes kun je hier downloaden.

Klemtoon vorige bestuursperiode

In het beleidsdenken zijn er een aantal elementen die verweven zitten in de werking van alle diensten, het is de rode draad in wat we doen en waar we naar streven.

  • Een voortrekkersrol in de regio opnemen
  • Toegankelijkheid van onze gebouwen, dienstverlening en evenementen
  • Dienstverlening op maat
  • Communicatie over komende en lopende projecten
  • Participatie van de burger
  • Duurzaamheid
  • Efficiënte organisatie
  • Doordacht investeren