naar inhoud

Fuiven: veiligheid en preventie

Alcohol en drugs

Het is nooit leuk om op maandag in de krant te lezen dat iemand die je fuif heeft bezocht, zich te pletter heeft gereden. Een actief alcohol- en drugsbeleid is dan ook aan te raden.

 • Personen die kennelijk dronken zijn of onder invloed van andere drugs, weiger je best.
 • Wijs personen die duidelijk boven hun theewater zijn en die aanstalten maken om een wagen te besturen, erop dat dit onverantwoord is.
 • Bij eerder kleinschalige fuiven kun je als organisator overwegen om personen die teveel gedronken hebben zelf naar huis te voeren.
 • Bij megafuiven valt te overwegen om een fuifbus in te leggen.
 • De stad Diksmuide beschikt over een reglement om fuiforganisatoren te ondersteunen die preventieve acties voeren op vlak van alcohol en drugs.

Meer info te bekomen bij het secretariaat van het DrugsOverlegPlatform (jeugddienst Diksmuide).

Brandveiligheid

De eindverantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt bij de burgemeester. Elke zaal moet over een brandweerattest beschikken waarin staat hoeveel personen er maximum zijn toegelaten.

 • Ingedeelde inrichtingen (inrichtingen die over een milieuvergunning beschikken) zijn normaalgezien in orde met de voorschriften in verband met brandveiligheid.
 • Voor fuiven in gebouwen waar eerder occasioneel feesten plaatsvinden (vb. loods, magazijn, ...) of voor fuiven in tenten, neem je best contact op met de brandweer.
 • Als je de zaal speciaal wil inrichten, vraag je vooraf best ook advies aan de brandweer. Ze kunnen zeker zeggen welke materialen je best wel en niet gebruikt.
 • In samenwerking met de stedelijke jeugddienst voorziet de brandweer in de uitlening van brandblussers, noodverlichting, e.d. voor fuiven en evenementen. Het materiaal kan gratis worden ontleend mits betaling van een waarborg.

Meer info:
Brandweer Diksmuide, Heernisse 4, 8600 Diksmuide
051 50 19 32, brandweer@diksmuide.be 

 

Security

Voor de veiligheid op een fuif voorzien fuiforganisatoren een bewakingsteam. Er bestaan heel wat misverstanden over hoe een organisator zijn bewaking kan organiseren. Voor uitgebreide informatie verwijzen we dan ook naar de website van Fuifpunt.

 • Je kunt een erkende bewakingsfirma inhuren
 • Je kunt een beroep doen op eigen vrijwilligers. De namen moet je minimum één maand op voorhand bezorgen aan de politie.
 • Je kunt opteren voor een combinatie van professionele bewakers en vrijwilligers.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

Tel.
051 79 32 70
e-mail
jeugd@diksmuide.be
Vandaag gesloten