naar inhoud

Een fuif organiseren

Wie een fuif organiseert moet hiervoor toelating krijgen van de burgemeester. De aanvraag gebeurt via de meldingsfiche.

Zorg ervoor dat het prettig fuiven is en blijft in Diksmuide, in het belang van iedereen. We moeten met zijn allen onze verantwoordelijkheid opnemen.

Klik op deze link voor een overzicht met alle pagina's ivm organiseren zoals de uitleendiensten, aanvraagformulieren, subsidie, ...

Wetgeving en tips

Bij het organiseren van een fuif komt er heel wat kijken. Via de website ikorganiseer.be kan je heel wat dingen terugvinden aan wat je allemaal moet denken bij het organiseren van een fuif. Daarnaast moet je ook het lokale fuifreglement (in bijlage op deze pagina) doornemen.

Alcohol en drugs

 • Zie ook "aanvraag drankvergunning"
 • Een bandjessysteem tussen de verschillende leeftijden is verplicht
 • Je mag geen alcohol meer schenken aan mensen die duidelijk dronken of onder invloed zijn, dit is een overtreding tegen de wet op alcohol. Je hebt het recht om dergelijke personen de toegang te weigeren op grond van het verstoren van de openbare orde.
 • Wijs dronken feestvierders die zelf achter het stuur willen kruipen erop dat dit onverantwoord is.
 • De persoon die drank schenkt, moet nuchter zijn. 

Voor het schenken van sterke drank heb je een drankvergunning nodig afgeleverd door de burgemeester, dit gebeurt via de aanvraag voor je fuif.

Het serveren van sterke dranken op jeugdfuiven wordt zelden goedgekeurd. Indien je toch sterke dranken wilt serveren geef je in je aanvraag aan welke preventieve maatregelen je zal nemen (een aparte bar met bandjessysteem, permanent controle door security, ...). Dit wordt beoordeeld door de burgemeester zoals beschreven in het reglement. (https://ikorganiseer.be/organiseren/alcohol-en-drugspreventie/

Wat is sterkedrank?

- Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 volumeprocent (% vol) gedistilleerde alcohol bevatten, zijn sterke dranken. (wodka, rum, cognac, whisky, gin en jenevers, maar ook  aperitiefdranken zoals pisang en passoa.)

- Mengsel van niet-alcoholische drank met een gedistilleerde alcoholisch drank worden als sterkedrank beschouwd. (alcoholpops en cocktails: whisky-cola gin-tonic en mojito)

- Alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 % vol zijn sterke dranken.

Brandveiligheid

De eindverantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt bij de burgemeester. Elke zaal moet over een brandweerattest beschikken waarin staat hoeveel personen er maximum zijn toegelaten.

 • Ingedeelde inrichtingen (inrichtingen die over een milieuvergunning beschikken) zijn doorgaans in orde met de voorschriften in verband met brandveiligheid.
 • Voor fuiven in gebouwen waar eerder occasioneel feesten plaatsvinden (vb. loods, magazijn, ...) of voor fuiven in tenten, neem je best contact op met de brandweer.
 • Als je de zaal speciaal wil inrichten, vraag je vooraf advies aan de brandweer. Ze kunnen zeker zeggen welke materialen je best wel en niet gebruikt.
 • Via de preventiekoffer kan je gratis brandblussers, noodverlichting, enzovoort voor fuiven en evenementen ontlenen. Uitbreiding op deze koffer kan je uitlenen bij de brandweer. Je vindt bij de uitleendienst magazijn ook de fuifkoffer.

Meer info:
Brandweer Diksmuide, Heernisse 4, 8600 Diksmuide
Tel. 058 60 39 50; e-mail: diksmuide@brandweerwesthoek.be.

Security

Om je fuif veilig te houden, zorg je voor een bewakingsteam:

 • De inzet van security is verplicht (1 per 250 fuifgangers).
  • Je kan een erkende bewakingsfirma inhuren.
  • Je kan werken met vrijwilligers. De namen van deze personen moet je minimum één maand op voorhand aan de politie bezorgen.
  • Of je kiest voor een combinatie van beide.
 • Bij rechtstaande muzikale evenementen en fuiven met meer dan 250 aanwezigen moeten bovendien van 23 uur tot een half uur na het verplicht stilleggen van de muziekuitstraling (cfr. artikel 32). 2 professionele bewakingsagenten aangesteld worden.

 • Voor het inschakelen van professionele security ontvang je een subsidie van 400 euro. De aanvraag verloopt via de meldingsfiche. Betalen doen we op basis van je factuur.


Geluid

Als organisator houd je rekening met de auteursrechten en de geluidsnormen. Als organisator ben je daarnaast verplicht om oordopjes ter beschikking stellen voor het publiek, voor wie erom vraagt.

Polderhalle

Wie de polderhalle reserveert, moet nog steeds de meldingsfiche invullen.

Je kunt de Polderhalle reserveren bij de dienst Cultuur. CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2, 8600 Diksmuide - 051 79 32 54 - zaalverhuur@diksmuide.be

Openingsuren & contact

Jeugddienst

Tel.
051 79 32 70
e-mail
jeugd@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur