naar inhoud

Evenement of fuif organiseren (meldingsfiche)

Als je een activiteit of evenement organiseert (fuif, rommelmarkt, braderie,...) zijn er wettelijke bepalingen waar je rekening mee moet houden.

De meldingsfiche indienen bij secretariaat Stad Diksmuide. De organisator van een evenement dient steeds een meldingsfiche evenementen in te vullen die voor advies wordt overgemaakt aan de Politie vooraleer de burgemeester haar goedkeuring verleent. Dit principe geldt ook voor het organiseren van fuiven op het grondgebied van Diksmuide.
Wanneer de veiligheidscel van oordeel is dat het evenement onder de noemer massamanifestatie valt (vb. er wordt een groot aantal toeschouwers verwacht, doorgangswegen worden volledig afgesloten, er komt veel volk op een kleine oppervlakte,...) zal de organisator een bijkomende inlichtingenfiche moeten invullen.
De Stad Diksmuide maakt voor massamanifestaties een Bijzonder Nood- en Interventieplan op om voorbereid te zijn op eventuele rampspoedige gebeurtenissen tijdens deze manifestaties.

Onderstaand de belangrijkste regelgeving die van toepassing is bij de organisatie van een fuif.

Politieverordening 'feesten, fuiven en festiviteiten'

In Diksmuide is er een politieverordening van toepassing voor het organiseren van feesten, fuiven en festiviteiten. Er geldt een meldingsplicht. Wanneer een fuif voor de eerste keer doorgaat, wordt er gevraagd om minimum 4 maanden op voorhand de meldingsfiche in te dienen.
Bij een terugkerend initiatief moet de meldingsfiche minimum twee maanden op voorhand worden ingediend. 


Met het online formulier onderaan deze pagina, kan je de fuif of het evenement online melden.

E-loket

  • Evenementen organiseren (meldingsfiche voor fuiven, kermissen, ...)

    Formulier
  • Ontlenen materiaal technische dienst - aanvraag

    Formulier
  • Ontlenen materiaal CC Kruispunt - aanvraag

    Formulier

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel.
051 79 32 00
e-mail
secretariaat@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur