naar inhoud

Belastingsreglementen

Na research, opmaak van simulaties en besprekingen worden, in opdracht van het bestuur, de belasting- en retributiereglementen voorbereid.  Na goedkeuring van de gemeenteraad worden de reglementen toegepast en worden de belastingplichtigen opgenomen in een belastingkohier.  Hierop volgt een uitnodiging tot betaling en indien nodig een aanmaning, waarschuwing dwangbevel en dwangbevel.