naar inhoud

Begrotingsrekening

Op het einde van het dienstjaar wordt de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening opgemaakt.  Hierin kan men terugvinden in hoeverre de begroting werd uitgevoerd, wat het boekhoudkundig resultaat is en wat het algemeen resultaat is.