naar inhoud

Jaarlijkse evenementen

Jaarlijks organiseert de dienst een aantal evenementen. De voornaamste terugkerende evenementen zijn :

Paasfoor

Boter- en Kaasfeesten

Julifoor

Zomerse Vrijdagen

Opendeurweekend handelaars

Wondernacht

Sint te Gast

Kerstkoopdagen

Er wordt ook geparticipeerd in een aantal evenementen, zoals:

Vierdaagse aan de IJzer (organisatie Defensie 14 Reg. Luchtdoelartillerie)

IJzerbedevaart (organisatie IJzertoren)

Tevens organiseert deze dienst de maandagmarkt en de boerenmarkt en worden occasionele evenementen gecoördineerd.

De activiteiten die plaatsvinden in Diksmuide kan je via deze link raadplegen. 

Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar