naar inhoud

Info billijke vergoeding, Sabam...

Wanneer je een evenement organiseert, moet je vaak taksen betalen, zoals Sabam en Billijke Vergoeidng. 
Alle informatie en aangifteformulieren vind je op het unieke platform Unisono. Je regelt en betaalt alles op één centrale plaats en met één betaling.

De billijke vergoeding gaat naar de uitvoerders van de muziek.
Sabam gaat naar de auteurs en componisten.

Voor wie

Stedelijke ontmoetingscentra:
De stad betaalt een forfait voor gewone activiteiten en activiteiten met drank(verkoop).
Voor activiteiten waar ook gedanst wordt (fuiven, bals) moet de organisator zelf een aanvraag doen. 

Andere infrastructuren, openlucht, tent...
De organisator staat in de voor de aanvraag.

Tip: bij je aanvraag via Unisono toont het systeem welke taksen je moet betalen voor de infrastructuur die je hebt gekozen.

Hoe aanvragen

Steeds op voorhand aanvragen via

www.unisono.be
02 286 82 11