naar inhoud

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding is de vergoeding die betaald wordt voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Het is een vergoeding bestemd voor de uitvoerder van de muziek. De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wet een automatisch recht op vergoeding toegekend. De gebruikers zijn verplicht om deze vergoeding te betalen. 

De billijke vergoeding  onderscheidt zich van SABAM. Sabam is de vergoeding die betaald wordt aan de auteurs van de muziek. .

Voor wie

Evenementen in openlucht, tent, loods…: steeds op voorhand aanvragen.

Stedelijke ontmoetingscentra:
Activiteit met drank: niet aanvragen (stad betaalt forfait)
Activiteit met drank en dans: hiervoor dient bovenop het door de stad betaalde forfait extra betaald te worden! Je kunt dit eventueel recupereren via uw projectsubsidieaanvraag.

Hoe aanvragen

Aanvragen via

www.bvergoed.be
Postbus 181
9000 Gent
070 66 00 16

Meer info

Een gedetailleerde infobundel is verkrijgbaar bij de dienst cultuur, Maria Doolaeghestraat 2b of via mail aan te vragen.