naar inhoud

Eremedailles voor vrijwilligers

Huldig je vrijwilligers met stijl !

Een afscheidnemend bestuurslid huldigen kan je doen met een eremedaille van de Provincie West-Vlaanderen.

Dit aanbod is voor voorzitters, ondervoorzitters en bestuursleden van lokale verenigingen voor cultureel en sociaal vormingswerk, kunstzinnige vorming, welzijnsbeleid, sport- en vrijetijdsbesteding in West-Vlaanderen (voor jeugd en volwassenen). Ook dirigenten en regisseurs komen in aanmerking.

Voor bijzondere functies in het bestuur kun je een medaille aanvragen vanaf 15 mandaatjaren. Bestuursleden dienen 20 jaren actief te zijn geweest.

Hoe aanvragen

Je dient je medailles uiterlijk zes weken voor de huldiging aan te vragen bij

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Dienst Communicatie
Tel. 050 40 34 11
siska.maton@west-vlaanderen.be

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

Tel.
051 79 32 50
e-mail
info@cckruispunt.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur