naar inhoud

Handel en nijverheid

Handel en Nijverheid betreft de inventarisatie van bedrijven, het fungeren als aanspreekpunt voor de lokale economie (maandagmarkt, boerenmarkt,…) en middenstander, het coördineren en organiseren van specifieke acties voor de handelaars (spaaracties, koopdagen, opendeurdagen,…). Tevens ontvangen de handelaars een nieuwsbrief met de aankondiging van acties.

Samen met het W.V.I., de G.O.M. en andere instanties worden de belangen van de bedrijven verdedigd en wordt gestreefd naar een duurzaam gebruik van industriegrond. Nieuwe mogelijkheden van inplantingen worden onderzocht.