naar inhoud

Feitenkalender

 • 00.00.958   : Boudewijn III geeft toelating tot het oprichten van een jaarmarkt in Diksmuide
 • 00.00.962   : Arnulf II schenkt verschillende tienden aan de kerk van Diksmuide
 • 00.00.1045 : de bisschop van Terwaan splitst Diksmuide van Esen en komt de nieuwe kerk inwijden
 • 31.10.1089 : eerste vermelding van Diksmuide in de bezittingen van het St.Donaaskapittel van Brugge
 • 00.10.1110 : vermelding van de onafhankelijke parochie Diksmuide
 • 22.08.1144 : kerk van Diksmuide wordt gewijd door Milo, bisschop van Terwaan
 • 00.00.1170 : Thomas van Kantelberg verblijft in Diksmuide en schenkt zijn gewaad en kelk aan de kerk
 • 00.00.1226 : stichting kapelanij 'Leprozerie' Magadalenahof
 • 00.00.1236 : stichting kapelanij 'Kapel Noorduit'
 • 00.00.1244 : stichting kapelanij 'St.-Janshospitaal'
 • 00.00.1270 : de stad wordt met de St.-Niklaaskerk in brand gestoken. 
 • 00.00.1270 : Gwijde van Dampiere geeft opdracht tot het bouwen van nieuwe vestingswerken
 • 00.00.1300 : de stad is volledig ommuurd met een stenen versterking
 • 23.08.1328 : overlijden Nikolaas Zannekin uit Lampernisse in de Slag van Kassel (Fr.)
 • 00.00.1330 : Louis I bevestigde de bestaande privileges van de Stad Diksmuide
 • 00.00.1330 : de aanstelling van eerste 'ruwaard' en 12 raadsleden in de stadsmagistratuur
 • 29.09.1333 : de stad en de kerk worden vernield door brand
 • 00.00.1372 : aanwezigheid van een begijnencongregatie in Diksmuide
 • 00.00.1382 : de burggraaf van Diksmuide neemt deel aan de Slag van Roosebeke (Franse leger)
 • 18.10.1385 : na de Vrede van Doornik, worden de vier stadspoorten in steen opgetrokken
 • 00.00.1386 : Diksmuide wordt voorzien van stadspoorten
 • 00.05.1405 : Jan zonder Vrees geeft de stad het voorrecht tot houden van een driedaagse jaarmarkt 
 • 00.00.1411 : Jan zonder Vrees geeft toelating om de stad uit te breiden in oostelijk richting
 • 00.00.1411 : nieuwe stadsversterking worden in de oostelijke richting uitgewerkt
 • 00.00.1419 : verschillende stadsbranden teisterden de stad
 • 00.00.1432 : vestiging van de congregatie Grauwzusters-Penitenten
 • 00.00.1438 : pestepidemie in de stad Diksmuide
 • 08.01.1453 : stichting van het Minderbroedersklooster (Fransciscanen) buiten de stad
 • 00.00.1479 : vestiging van de congregatie Zwart Zusters (Augustinessen) in de stad
 • 00.00.1483 : de congregatie Alexianen verlaten de stad Diksmuide
 • 00.00.1483 : vestiging van de congregatie 'Broeders van Nazareth' (Franciscanen)
 • 07.03.1488 : mislukte Vlaamse opstand (Bruggelingen) tegen de stad Diksmuide
 • 14.01.1492 : de Gentenaars veroverden voor korte tijd de stad Diksmuide  
 • 1487-1493  : aanwezigheid van een garnizoen Duitse soldaten in de Stad Diksmuide
 • 17.04.1503 : het stadhuis, de halle en 300 huizen worden opnieuw getroffen door brand. 
 • 00.00.1513 : de vestingsmuren in het westen van de stad worden afgebroken
 • 18.12.1549 : overlijden van Willem de Sacquespee, burggraaf van Diksmuide
 • 12.06.1589 : inwijding de St.-Janshospitaalkerk door Pieter, bisschop van Ieper
 • 00.00.1578 : vernieling van het Minderbroedersklooster buiten de stad 
 • 00.00.1578 : de congregatie 'Broeders van Nazareth' verlaten Diksmuide
 • 31.07.1583 : Diksmuide wordt ingenomen door de hertog van Parma
 • 00.00.1584 : de Minderbroeders (Fransciscanen) nemen hun intrek in een klooster in de stad
 • 00.00.1558 : overlijden van Clemens Non Papa, musicus, in Diksmuide
 • 26.02.1598 : overlijden van Balthazar Hortigosa, Spaans gouverneur in Diksmuide
 • 00.00.1601 : vestiging van de Abdij van Hemelsdale in de Diksmuide
 • 01.06.1601 : overlijden van Balthazar Bezerra, Spaans gouverneur in Diksmuide
 • 00.00.1604 : vervaardiging van het gerechtigheidstafereel 'Het Laatste Oordeel' door Cornelius Tack
 • 21.09.1608 : hofhistoriograaf Jan-Baptiste Gramaye bezoekt de archieven van de Stad Diksmuide
 • 03.07.1612 : goedkeuring voor de heropbouw van het stadhuis vernield door het oorlogsgeweld
 • 07.06.1617 : geboorte van Thomas Montanus (Van den Berghe), geneesheer, in Diksmuide
 • 00.00.1619 : goedkeuring voor de bouw van enkele fortificaties met advies van Jan Van Heede uit Brugge
 • 00.00.1629 : vestiging van de Norbertijen - Priorij van St.-Cecilia - uit Veurne in Diksmuide (onderwijs)
 • 00.00.1633 : bouw van de nieuwe stadsgevangenis
 • 00.10.1646 : de Nederlanders nemen de stad Diksmuide in 
 • 00.00.1663 : de Nederlandse gouverneur bezoekt de stad Diksmuide
 • 00.00.1671 : de Abdij van Hemelsdale wordt afgebroken voor de uitbreiding van de stadsversterking
 • 12.01.1672 : de toren van de St.-Niklaaskerk word door een brand getroffen 
 • 08.04.1685 : overlijden van Thomans Montanus (Van den Berghe), geneesheer, in Brugge
 • 00.00.1713 : vrede van Utrecht Diksmuide wordt een barrièrestad
 • 17.06.1740 : geboorte van Karel Van Poucke, beeldhouwer, in Diksmuide
 • 00.00.1744 : de stad Diksmuide ingenomen en bezet door Franse troepen
 • 00.00.1748 : einde van de bezetting door de Franse troepen
 • 25.10.1803 : geboorte van Maria Doolaeghe, dichteres, in Diksmuide
 • 10.06.1805 : geboorte van Pieter Bortier, filantroop, in Diksmuide
 • 12.11.1809 : overlijden van Karel Van Poucke, beeldhouwer, in Gent
 • 00.00.1819 : toekenning van het wapenschild aan de stad Diksmuide (Heren van Beveren-Waas)
 • 21.05.1824 : overlijden van Dr. Josephus de Maziere, pastoor-deken in Diksmuide 
 • 00.00.1835 : vestigingin van de congregatie Zusters van Deftinge of de Paulinnen (St.-Janshospitaal)
 • 24.11.1838 : goedkeuring en erkenning van het wapenschild van de stad Diksmuide door de gemeenteraad
 • 07.04.1838 : bevestiging van het wapenschild aan de stad Diksmuide door Koninklijk Besluit
 • 00.00.1845 : vestiging van de congregatie Dames van St.-Niklaas (Augustinessen Kortrijk)
 • 09.05.1858 : opening spoorlijn nr. 73 Tielt-Diksmuide-Veurne
 • 07.04.1884 : overlijden van Maria Doolaeghe, dichters, in Diksmuide
 • 10.02.1868 : opening spoorlijn nr. 72 Diksmuide-Nieuwpoort
 • 00.00.1879 : overlijden van Pieter Bortier, filantroop, in Brussel
 • 18.06.1879 : schenking van het park Bortier aan de Stad Diksmuide
 • 18.07.1897 : bezoek van Leon Baron Ruzutte, Gouverneur van West-Vlaanderen aan de Stad Diksmuide
 • 00.00.1904 : vestiging van de Karmelietessen in Diksmuide
 • 01.07.1908 : de installatie van stadsverlichting op koolgas
 • 00.00.1909 : vestiging van de congregatie 'Broeders van Liefde' (onderwijs) 
 • 00.00.1910 : vestiging van de congregatie 'Minderbroeders-Franciscanen'
 • 00.00.1914 : kunsttentoonstelling in London door het 'English Committee for the City of Dixmude'
 • 11.11.1918 : wapenstilstand Eerste Wereldoorlog
 • 29.09.1918 : bevrijding van de stad Diksmuide
 • 08.04.1919 : adoptie of 'aanneming' van de stad Diksmuide door de Belgische Staat 
 • 28.01.1920 : ontvangst van het Franse Oorlogskruis aan de Stad Diksmuide
 • 28.01.1920 : bezoek van Raymond Poincaré, President Frankrijk en Koning Albert I aan de Stad Diksmuide 
 • 14.05.1920 : werkbezoek van minister van binnenlandse zaken Jules Renkin aan Diksmuide
 • 09.06.1920 : ontvangst van Luik, Visé en Gent ter gelegenheid van de 'aanneming' van de Stad
 • 04.08.1922 : ontvangst van het Italiaanse oorlogskruis Città Heroïca aan de Stad Diksmuide
 • 02.03.1924 : de oprichting van de eerste diamantslijperij Willem Bonte in Diksmuide
 • 07.04.1924 : de oprichting van de West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM) in Diksmuide
 • 11.04.1924 : nieuwe straatnamen in Diksmuide. Heel wat straatnamen verwijzen naar oorlogshelden.
 • 31.08.1924 : 5e en eerste Bedevaart naar de Graven de IJzer in Kaaskerke-Diksmuide 
 • 07.07.1924 : eerste steenlegging van de IJzertoren
 • 16.06.1925 : Admiraal Ronarch, Generaal Meyser en Generaal Jacques de Dixmude benoemd tot Ereburgers
 • 14.08.1925 : afsluiting eerste elektriciteitscontract af bij de Société Belge de Distribution d'Electrique
 • 13.09.1925 : inhuldiging van het nieuwe stadhuis Diksmuide 
 • 06.09.1926 : inhuldiging van kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Zege Oud-Stuivekenskerke 
 • 00.00.1927 : opening van het stedelijk museum in de gotische zaal van het stadhuis
 • 00.00.1928 : bouw van de nieuwe overdekte markt 'Boterhalle'
 • 23.09.1928 : inhuldiging van de Kalvarieberg aan de IJzerdijk in Kaaskerke in aanwezigheid van Leopold III 
 • 17.12.1929 : oprichting van de vzw 'Steun aan België' in Brussel. In Diksmuide werden 8 huizen gebouwd.
 • 00.00.1930 : inwijding van de 'Paterskerk' van de Minderbroeders-Fransciscanen
 • 24.08.1930 : inhuldiging van de IJzertoren
 • 07.09.1930 : inhuldiging van het standbeeld Generaal Baron Jacques de Dixmude op de Grote Markt
 • 28.03.1933 : het Brits passagiersvliegtuig 'City of Liverpool' stort neer in de omgeving van het Esenkasteel
 • 28.09.1937 : opening van de diamantvakschool in Diksmuide
 • 27.05.1940 : bombardement (Messerschmitts) over de stad Diksmuide  
 • 28.05.1940 : dynamitering van de Hoge Brug over de IJzer
 • 30.05.1940 : vernieling van het IJzerbedevaartsecretariaat en Engelse bomaanslag op de IJzertoren
 • 04.09.1944 : bevrijding van de politieke gevangen op de dodentrein
 • 07.09.1944 : bevrijding van de stad Diksmuide door het 12e Manitoba Dragoons (Canadese verkenners)
 • 21.07.1944 : Engelse bommenwerper Lancaster stort neer in Kaaskerke
 • 16.06.1945 : eerste aanslag op de IJzertoren
 • 16.03.1946 : dynamitering van de IJzertoren en volledig vernield
 • 00.00.1948 : op de overblijfselen van de IJzertoren wordt een groot 'Heldenhuldekruis' opgericht
 • 00.08.1950 : inhuldiging van de PAX-poort. Gebouwd met puin van de oude IJzertoren 
 • 06.10.1950 : goedkeuring van de BPA IJzerlaan-Zuid
 • 09.02.1952 : beslissing tot heropbouw van een nieuwe IJzertoren. 150 meter ten zuidwesten van de puinen
 • 18.05.1952 : afschaffing spoorlijn nr. 72 Diksmuide-Nieuwpoort
 • 05.12.1956 : oprichting en goedkeuring van het eerste industriepark in Diksmuide (21 hectaren)
 • 00.00.1958 : inhuldiging van de nieuwe crypte aan de IJzertoren
 • 00.00.1959 : stichting van de Vrije Technische Scholen Sint-Aloysius-Diksmuide
 • 22.04.1959 : goedkeuring eerste nijverheidszone Heernisse
 • 07.06.1953 : aanvaarding van het Peterschap over het 14 Regiment Luchtdoelartillerie (Kamp Lombardsijde)
 • 01.01.1965 : fusie van de gemeenten Diksmuide, Esen en Kaaskerke (2.837 ha)
 • 22.08.1965 : inhuldiging van de huidige IJzertoren
 • 07.02.1968 : uitbreiding industriepark in Diksmuide met 49 hectaren
 • 09.03.1967 : bezoek van Koning Boudewijn aan de stad Diksmuide ivm de ruimtelijke ordening
 • 23.10.1968 : oprichting van de Diksmuidse stedelijke muziekschool
 • 09.04.1969 : huldiging van de wereldkampioenen wielrennen Eddy Merckx en Eric Leman in Diksmuide
 • 04.10.1969 : inhuldiging van de nijverheidszone Heernisse door minister van openbare werken J. De Saeger 
 • 00.00.1970 : de congregatie 'Minderbroeders-Fransicanen' verlaten de stad Diksmuide
 • 01.01.1970 : fusie van de gemeenten Beerst en Keiem
 • 01.01.1970 : fusie van de gemeenten Pervijze, Lampernisse, Oostkerke en Stuivekenskerke
 • 01.01.1970 : fusie van de gemeenten Nieuwkapelle, Oudekapelle en St.-Jacobskapelle
 • 22.06.1974 : hulde aan Gaston Theunynck, kunstschilder
 • 13.09.1974 : inhuldiging en opening van het zwembad 'De Kupe'
 • 01.01.1977 : fusie van de 14 gemeenten bij de stad Diksmuide (14.939 ha)
 • 14.06.1977 : huldiging en ontvangt van Michel Pollentier, wielrenner en winnaar van de Giro (Italië)
 • 22.10.1978 : inhuldiging van het beeldje 't Manneke uit de Mane op de Grote Markt
 • 05.05.1979 : hernieuwing Peterschap 14 Regiment Luchtdoelartillerie
 • 01.09.1979 : ondertekening van de partnerschaftsoorkonde met de gemeente Finnentrop
 • 01.07.1980 : inhuldiging van het lokaal dienstencentrum Ten Patershove
 • 00.00.1982 : de congregatie 'Broeders van Liefde' verlaten Diksmuide
 • 00.00.1983 : opening van het stadsmuseum in Huis 't Oud-Duinkerke 
 • 18.02.1985 : ingebruik Administratief centrum OCMW Diksmuide
 • 23.08.1978 : herdenking 650 jaar Nikolaas Zannekin en de Slag bij Kassel
 • 24.05.1986 : opening van de Openbare Bibliotheek 'Paterskerk' in Diksmuide
 • 00.00.1992 : heraanleg van de Grote Markt en aanpalende straten 
 • 28.10.1992 : bezoek Prins Laurent van Belgïe aan de Stad Diksmuide ivm nitraatverwerking De Blankaart
 • 19.05.1993 : viering 30 jaar Peterschap 14 Regiment Luchtdoelartillerie
 • 30.09.1994 : uitbreiding ROB-RVT Yserheem met nieuwe vleugel   
 • 16.10.1998 : viering 25 jaar Hendrik Laridon, Burgemeester van Diksmuide
 • 24.11.1999 : bescherming van het stadhuiscomplex en de belforttoren als monument
 • 04.12.1999 : erkenning door de UNESCO van de Diksmuidse belforttoren als werelderfgoed
 • 12.12.2001 : werkbezoek van de Provinciegouverneur en de Bestendige deputatie aan de stad Diksmuide
 • 06.10.2004 : inhuldiging van de vernieuwde jachthaven aan de IJzer Portus Dixmuda
 • 24.09.2006 : viering 150 jaar congregatie Zusters van St.-Niklaas in Diksmuide
 • 25.11.2006 : inhuldiging nieuw administratief centrum Stad Diksmuide (Heernisse)
 • 27.01.2008 : de congregatie 'Zwartzusters-augustinessen' verlaten de stad Diksmuide
 • 06.03.2008 : herdenkingsplechtigheid 90 jaar 'Slag om het Reigersvliet'
 • 08.05.2010 : eerste steenlegging nieuw Woonzorgcentrum Yzerheem
 • 27.01.2011 : bezoek Amerikaanse Ambassadeur Howard Guttman aan de stad Diksmuide

Dit feitenoverzicht is nog niet compleet.
Uw suggesties of aanvullingen zijn vanharte welkom : archief@stad.diksmuide.be

Openingsuren & contact

Archiefbeheer

Tel.
051 79 30 40
e-mail
archief@diksmuide.be
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar