naar inhoud

Feitenkalender

 • 00.00.958   : Boudewijn III geeft toelating tot het oprichten van een jaarmarkt in Diksmuide
 • 00.00.962   : Arnulf II schenkt verschillende tienden aan de kerk van Diksmuide
 • 00.00.1045 : de bisschop van Terwaan splitst Diksmuide van Esen en komt de nieuwe kerk inwijden
 • 31.10.1089 : eerste vermelding van Diksmuide in de bezittingen van het St.Donaaskapittel van Brugge
 • 00.10.1110 : vermelding van de onafhankelijke parochie Diksmuide
 • 22.08.1144 : kerk van Diksmuide wordt gewijd door Milo, bisschop van Terwaan
 • 00.00.1170 : Thomas van Kantelberg verblijft in Diksmuide en schenkt zijn gewaad en kelk aan de kerk
 • 00.00.1226 : stichting kapelanij 'Leprozerie' Magadalenahof
 • 00.00.1236 : stichting kapelanij 'Kapel Noorduit'
 • 00.00.1244 : stichting kapelanij 'St.-Janshospitaal'
 • 00.00.1270 : de stad wordt met de St.-Niklaaskerk in brand gestoken. 
 • 00.00.1270 : Gwijde van Dampiere geeft opdracht tot het bouwen van nieuwe vestingswerken
 • 00.00.1300 : de stad is volledig ommuurd met een stenen versterking
 • 23.08.1328 : overlijden Nikolaas Zannekin uit Lampernisse in de Slag van Kassel (Fr.)
 • 00.00.1330 : Louis I bevestigde de bestaande privileges van de Stad Diksmuide
 • 00.00.1330 : de aanstelling van eerste 'ruwaard' en 12 raadsleden in de stadsmagistratuur
 • 29.09.1333 : de stad en de kerk worden vernield door brand
 • 00.00.1372 : aanwezigheid van een begijnencongregatie in Diksmuide
 • 00.00.1382 : de burggraaf van Diksmuide neemt deel aan de Slag van Roosebeke (Franse leger)
 • 18.10.1385 : na de Vrede van Doornik, worden de vier stadspoorten in steen opgetrokken
 • 00.00.1386 : Diksmuide wordt voorzien van stadspoorten
 • 00.05.1405 : Jan zonder Vrees geeft de stad het voorrecht tot houden van een driedaagse jaarmarkt 
 • 00.00.1411 : Jan zonder Vrees geeft toelating om de stad uit te breiden in oostelijk richting
 • 00.00.1411 : nieuwe stadsversterking worden in de oostelijke richting uitgewerkt
 • 00.00.1419 : verschillende stadsbranden teisterden de stad
 • 00.00.1432 : vestiging van de congregatie Grauwzusters-Penitenten
 • 00.00.1438 : pestepidemie in de stad Diksmuide
 • 08.01.1453 : stichting van het Minderbroedersklooster (Fransciscanen) buiten de stad
 • 00.00.1479 : vestiging van de congregatie Zwart Zusters (Augustinessen) in de stad
 • 00.00.1483 : de congregatie Alexianen verlaten de stad Diksmuide
 • 00.00.1483 : vestiging van de congregatie 'Broeders van Nazareth' (Franciscanen)
 • 07.03.1488 : mislukte Vlaamse opstand (Bruggelingen) tegen de stad Diksmuide
 • 14.01.1492 : de Gentenaars veroverden voor korte tijd de stad Diksmuide  
 • 1487-1493  : aanwezigheid van een garnizoen Duitse soldaten in de Stad Diksmuide
 • 17.04.1503 : het stadhuis, de halle en 300 huizen worden opnieuw getroffen door brand. 
 • 00.00.1513 : de vestingsmuren in het westen van de stad worden afgebroken
 • 18.12.1549 : overlijden van Willem de Sacquespee, burggraaf van Diksmuide
 • 12.06.1589 : inwijding de St.-Janshospitaalkerk door Pieter, bisschop van Ieper
 • 00.00.1578 : vernieling van het Minderbroedersklooster buiten de stad 
 • 00.00.1578 : de congregatie 'Broeders van Nazareth' verlaten Diksmuide
 • 31.07.1583 : Diksmuide wordt ingenomen door de hertog van Parma
 • 00.00.1584 : de Minderbroeders (Fransciscanen) nemen hun intrek in een klooster in de stad
 • 00.00.1558 : overlijden van Clemens Non Papa, musicus, in Diksmuide
 • 26.02.1598 : overlijden van Balthazar Hortigosa, Spaans gouverneur in Diksmuide
 • 00.00.1601 : vestiging van de Abdij van Hemelsdale in de Diksmuide
 • 01.06.1601 : overlijden van Balthazar Bezerra, Spaans gouverneur in Diksmuide
 • 00.00.1604 : vervaardiging van het gerechtigheidstafereel 'Het Laatste Oordeel' door Cornelius Tack
 • 21.09.1608 : hofhistoriograaf Jan-Baptiste Gramaye bezoekt de archieven van de Stad Diksmuide
 • 03.07.1612 : goedkeuring voor de heropbouw van het stadhuis vernield door het oorlogsgeweld
 • 07.06.1617 : geboorte van Thomas Montanus (Van den Berghe), geneesheer, in Diksmuide
 • 00.00.1619 : goedkeuring voor de bouw van enkele fortificaties met advies van Jan Van Heede uit Brugge
 • 00.00.1629 : vestiging van de Norbertijen - Priorij van St.-Cecilia - uit Veurne in Diksmuide (onderwijs)
 • 00.00.1633 : bouw van de nieuwe stadsgevangenis
 • 00.10.1646 : de Nederlanders nemen de stad Diksmuide in 
 • 00.00.1663 : de Nederlandse gouverneur bezoekt de stad Diksmuide
 • 00.00.1671 : de Abdij van Hemelsdale wordt afgebroken voor de uitbreiding van de stadsversterking
 • 12.01.1672 : de toren van de St.-Niklaaskerk word door een brand getroffen 
 • 08.04.1685 : overlijden van Thomans Montanus (Van den Berghe), geneesheer, in Brugge
 • 00.00.1713 : vrede van Utrecht Diksmuide wordt een barrièrestad
 • 17.06.1740 : geboorte van Karel Van Poucke, beeldhouwer, in Diksmuide
 • 00.00.1744 : de stad Diksmuide ingenomen en bezet door Franse troepen
 • 00.00.1748 : einde van de bezetting door de Franse troepen
 • 25.10.1803 : geboorte van Maria Doolaeghe, dichteres, in Diksmuide
 • 10.06.1805 : geboorte van Pieter Bortier, filantroop, in Diksmuide
 • 12.11.1809 : overlijden van Karel Van Poucke, beeldhouwer, in Gent
 • 00.00.1819 : toekenning van het wapenschild aan de stad Diksmuide (Heren van Beveren-Waas)
 • 21.05.1824 : overlijden van Dr. Josephus de Maziere, pastoor-deken in Diksmuide 
 • 00.00.1835 : vestigingin van de congregatie Zusters van Deftinge of de Paulinnen (St.-Janshospitaal)
 • 24.11.1838 : goedkeuring en erkenning van het wapenschild van de stad Diksmuide door de gemeenteraad
 • 07.04.1838 : bevestiging van het wapenschild aan de stad Diksmuide door Koninklijk Besluit
 • 00.00.1845 : vestiging van de congregatie Dames van St.-Niklaas (Augustinessen Kortrijk)
 • 09.05.1858 : opening spoorlijn nr. 73 Tielt-Diksmuide-Veurne
 • 07.04.1884 : overlijden van Maria Doolaeghe, dichters, in Diksmuide
 • 10.02.1868 : opening spoorlijn nr. 72 Diksmuide-Nieuwpoort
 • 00.00.1879 : overlijden van Pieter Bortier, filantroop, in Brussel
 • 18.06.1879 : schenking van het park Bortier aan de Stad Diksmuide
 • 18.07.1897 : bezoek van Leon Baron Ruzutte, Gouverneur van West-Vlaanderen aan de Stad Diksmuide
 • 00.00.1904 : vestiging van de Karmelietessen in Diksmuide
 • 01.07.1908 : de installatie van stadsverlichting op koolgas
 • 00.00.1909 : vestiging van de congregatie 'Broeders van Liefde' (onderwijs) 
 • 00.00.1910 : vestiging van de congregatie 'Minderbroeders-Franciscanen'
 • 00.00.1914 : kunsttentoonstelling in London door het 'English Committee for the City of Dixmude'
 • 11.11.1918 : wapenstilstand Eerste Wereldoorlog
 • 29.09.1918 : bevrijding van de stad Diksmuide
 • 08.04.1919 : adoptie of 'aanneming' van de stad Diksmuide door de Belgische Staat 
 • 28.01.1920 : ontvangst van het Franse Oorlogskruis aan de Stad Diksmuide
 • 28.01.1920 : bezoek van Raymond Poincaré, President Frankrijk en Koning Albert I aan de Stad Diksmuide 
 • 14.05.1920 : werkbezoek van minister van binnenlandse zaken Jules Renkin aan Diksmuide
 • 09.06.1920 : ontvangst van Luik, Visé en Gent ter gelegenheid van de 'aanneming' van de Stad
 • 04.08.1922 : ontvangst van het Italiaanse oorlogskruis Città Heroïca aan de Stad Diksmuide
 • 02.03.1924 : de oprichting van de eerste diamantslijperij Willem Bonte in Diksmuide
 • 07.04.1924 : de oprichting van de West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM) in Diksmuide
 • 11.04.1924 : nieuwe straatnamen in Diksmuide. Heel wat straatnamen verwijzen naar oorlogshelden.
 • 31.08.1924 : 5e en eerste Bedevaart naar de Graven de IJzer in Kaaskerke-Diksmuide 
 • 07.07.1924 : eerste steenlegging van de IJzertoren
 • 16.06.1925 : Admiraal Ronarch, Generaal Meyser en Generaal Jacques de Dixmude benoemd tot Ereburgers
 • 14.08.1925 : afsluiting eerste elektriciteitscontract af bij de Société Belge de Distribution d'Electrique
 • 13.09.1925 : inhuldiging van het nieuwe stadhuis Diksmuide 
 • 06.09.1926 : inhuldiging van kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Zege Oud-Stuivekenskerke 
 • 00.00.1927 : opening van het stedelijk museum in de gotische zaal van het stadhuis
 • 00.00.1928 : bouw van de nieuwe overdekte markt 'Boterhalle'
 • 23.09.1928 : inhuldiging van de Kalvarieberg aan de IJzerdijk in Kaaskerke in aanwezigheid van Leopold III 
 • 17.12.1929 : oprichting van de vzw 'Steun aan België' in Brussel. In Diksmuide werden 8 huizen gebouwd.
 • 00.00.1930 : inwijding van de 'Paterskerk' van de Minderbroeders-Fransciscanen
 • 24.08.1930 : inhuldiging van de IJzertoren
 • 07.09.1930 : inhuldiging van het standbeeld Generaal Baron Jacques de Dixmude op de Grote Markt
 • 28.03.1933 : het Brits passagiersvliegtuig 'City of Liverpool' stort neer in de omgeving van het Esenkasteel
 • 28.09.1937 : opening van de diamantvakschool in Diksmuide
 • 27.05.1940 : bombardement (Messerschmitts) over de stad Diksmuide  
 • 28.05.1940 : dynamitering van de Hoge Brug over de IJzer
 • 30.05.1940 : vernieling van het IJzerbedevaartsecretariaat en Engelse bomaanslag op de IJzertoren
 • 04.09.1944 : bevrijding van de politieke gevangen op de dodentrein
 • 07.09.1944 : bevrijding van de stad Diksmuide door het 12e Manitoba Dragoons (Canadese verkenners)
 • 21.07.1944 : Engelse bommenwerper Lancaster stort neer in Kaaskerke
 • 16.06.1945 : eerste aanslag op de IJzertoren
 • 16.03.1946 : dynamitering van de IJzertoren en volledig vernield
 • 00.00.1948 : op de overblijfselen van de IJzertoren wordt een groot 'Heldenhuldekruis' opgericht
 • 00.08.1950 : inhuldiging van de PAX-poort. Gebouwd met puin van de oude IJzertoren 
 • 06.10.1950 : goedkeuring van de BPA IJzerlaan-Zuid
 • 09.02.1952 : beslissing tot heropbouw van een nieuwe IJzertoren. 150 meter ten zuidwesten van de puinen
 • 18.05.1952 : afschaffing spoorlijn nr. 72 Diksmuide-Nieuwpoort
 • 05.12.1956 : oprichting en goedkeuring van het eerste industriepark in Diksmuide (21 hectaren)
 • 00.00.1958 : inhuldiging van de nieuwe crypte aan de IJzertoren
 • 00.00.1959 : stichting van de Vrije Technische Scholen Sint-Aloysius-Diksmuide
 • 22.04.1959 : goedkeuring eerste nijverheidszone Heernisse
 • 07.06.1953 : aanvaarding van het Peterschap over het 14 Regiment Luchtdoelartillerie (Kamp Lombardsijde)
 • 01.01.1965 : fusie van de gemeenten Diksmuide, Esen en Kaaskerke (2.837 ha)
 • 22.08.1965 : inhuldiging van de huidige IJzertoren
 • 07.02.1968 : uitbreiding industriepark in Diksmuide met 49 hectaren
 • 09.03.1967 : bezoek van Koning Boudewijn aan de stad Diksmuide ivm de ruimtelijke ordening
 • 23.10.1968 : oprichting van de Diksmuidse stedelijke muziekschool
 • 09.04.1969 : huldiging van de wereldkampioenen wielrennen Eddy Merckx en Eric Leman in Diksmuide
 • 04.10.1969 : inhuldiging van de nijverheidszone Heernisse door minister van openbare werken J. De Saeger 
 • 00.00.1970 : de congregatie 'Minderbroeders-Fransicanen' verlaten de stad Diksmuide
 • 01.01.1970 : fusie van de gemeenten Beerst en Keiem
 • 01.01.1970 : fusie van de gemeenten Pervijze, Lampernisse, Oostkerke en Stuivekenskerke
 • 01.01.1970 : fusie van de gemeenten Nieuwkapelle, Oudekapelle en St.-Jacobskapelle
 • 22.06.1974 : hulde aan Gaston Theunynck, kunstschilder
 • 13.09.1974 : inhuldiging en opening van het zwembad 'De Kupe'
 • 01.01.1977 : fusie van de 14 gemeenten bij de stad Diksmuide (14.939 ha)
 • 14.06.1977 : huldiging en ontvangt van Michel Pollentier, wielrenner en winnaar van de Giro (Italië)
 • 22.10.1978 : inhuldiging van het beeldje 't Manneke uit de Mane op de Grote Markt
 • 05.05.1979 : hernieuwing Peterschap 14 Regiment Luchtdoelartillerie
 • 01.09.1979 : ondertekening van de partnerschaftsoorkonde met de gemeente Finnentrop
 • 01.07.1980 : inhuldiging van het lokaal dienstencentrum Ten Patershove
 • 00.00.1982 : de congregatie 'Broeders van Liefde' verlaten Diksmuide
 • 00.00.1983 : opening van het stadsmuseum in Huis 't Oud-Duinkerke 
 • 18.02.1985 : ingebruik Administratief centrum OCMW Diksmuide
 • 23.08.1978 : herdenking 650 jaar Nikolaas Zannekin en de Slag bij Kassel
 • 24.05.1986 : opening van de Openbare Bibliotheek 'Paterskerk' in Diksmuide
 • 00.00.1992 : heraanleg van de Grote Markt en aanpalende straten 
 • 28.10.1992 : bezoek Prins Laurent van Belgïe aan de Stad Diksmuide ivm nitraatverwerking De Blankaart
 • 19.05.1993 : viering 30 jaar Peterschap 14 Regiment Luchtdoelartillerie
 • 30.09.1994 : uitbreiding ROB-RVT Yserheem met nieuwe vleugel   
 • 16.10.1998 : viering 25 jaar Hendrik Laridon, Burgemeester van Diksmuide
 • 24.11.1999 : bescherming van het stadhuiscomplex en de belforttoren als monument
 • 04.12.1999 : erkenning door de UNESCO van de Diksmuidse belforttoren als werelderfgoed
 • 12.12.2001 : werkbezoek van de Provinciegouverneur en de Bestendige deputatie aan de stad Diksmuide
 • 06.10.2004 : inhuldiging van de vernieuwde jachthaven aan de IJzer Portus Dixmuda
 • 24.09.2006 : viering 150 jaar congregatie Zusters van St.-Niklaas in Diksmuide
 • 25.11.2006 : inhuldiging nieuw administratief centrum Stad Diksmuide (Heernisse)
 • 27.01.2008 : de congregatie 'Zwartzusters-augustinessen' verlaten de stad Diksmuide
 • 06.03.2008 : herdenkingsplechtigheid 90 jaar 'Slag om het Reigersvliet'
 • 08.05.2010 : eerste steenlegging nieuw Woonzorgcentrum Yzerheem
 • 27.01.2011 : bezoek Amerikaanse Ambassadeur Howard Guttman aan de stad Diksmuide

Dit feitenoverzicht is nog niet compleet.
Uw suggesties of aanvullingen zijn vanharte welkom : archief@stad.diksmuide.be

Openingsuren & contact

Archiefbeheer

Tel.
051 79 30 40
e-mail
archief@diksmuide.be