naar inhoud

Bibliografie Stadsarchief

Boeken
BLEYAERT W., Vroeger is niet voorbij: de grote oorlog in Pervijze, Aartrijke 2000
DECLERCK, X., Leke 14-18: het laatste dorp voor de IJzer, Brugge, 2009
DEMOEN, H., Het Diksmuidse van toen: een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984
HOSTEN, E., Het Oude-Diksmuide, Diksmuide, 1926
HOSTEN, E., De Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan te Dixmude : Geschiedkundige aanteekeningen getrokken uit de stadsarchieven en de oorkonden der Gilde, Diksmuide 1903
MOONS, W., Het taboe van Vlaanderen: 40 jaar na de aanslag, Antwerpen, 1986
PIETERS R., Geschiedenis van Dixmude naar de beste oorkonden, Diksmuide, 1885
TRAVERS R., Diksmuide Diamantstad: 80 jaar diamantgeschiedenis, Diksmuide, 2007
VANLEENE P., Op naar de Grote Oorlog: Mairi, Elsie en de anderen in Flanders Fieds, Koksijde, 2001
VANDEPUTTE, F., Histoire de la ville de Dixmude et de ses châteleins, Brugge, 1842
VINDEVOGEL, P., Oostkerke : blik op een polderdorp, Pervijze, 2003

Verhandelingen
DEPOORTER N., Diksmuide tijdens de tweede wereldoorlog: een prosopografische analyse van het verzet, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 1973-1974
SCHACHT, G., Sociaal-Ekonomische strukturen te Diksmuide in de 15e eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep nieuwste geschiedenis, 1998
TRAISNEL, C., Een straatje zonder einde: de lijfrentenpolitiek van Diksmuide bekeken vanuit dubbel perspectief: stedelijke magistraat en houders (1403-1453), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement geschiedenis, 2006
VERHAEGHE, J. Diksmuide ommuurd: de geschiedenis van een middeleeuwe stad vanuit militair-architecturaal standpunt (9e eeuw - 15e eeuw), , onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement geschiedenis, 2008

Openingsuren & contact

Archiefbeheer

Tel.
051 79 30 40
e-mail
archief@diksmuide.be