naar inhoud

Bibliografie Stadsarchief

Boeken
BLEYAERT W., Vroeger is niet voorbij: de grote oorlog in Pervijze, Aartrijke 2000
DECLERCK, X., Leke 14-18: het laatste dorp voor de IJzer, Brugge, 2009
DEMOEN, H., Het Diksmuidse van toen: een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984
HOSTEN, E., Het Oude-Diksmuide, Diksmuide, 1926
HOSTEN, E., De Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan te Dixmude : Geschiedkundige aanteekeningen getrokken uit de stadsarchieven en de oorkonden der Gilde, Diksmuide 1903
MOONS, W., Het taboe van Vlaanderen: 40 jaar na de aanslag, Antwerpen, 1986
PIETERS R., Geschiedenis van Dixmude naar de beste oorkonden, Diksmuide, 1885
TRAVERS R., Diksmuide Diamantstad: 80 jaar diamantgeschiedenis, Diksmuide, 2007
VANLEENE P., Op naar de Grote Oorlog: Mairi, Elsie en de anderen in Flanders Fieds, Koksijde, 2001
VANDEPUTTE, F., Histoire de la ville de Dixmude et de ses châteleins, Brugge, 1842
VINDEVOGEL, P., Oostkerke : blik op een polderdorp, Pervijze, 2003

Verhandelingen
DEPOORTER N., Diksmuide tijdens de tweede wereldoorlog: een prosopografische analyse van het verzet, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 1973-1974
SCHACHT, G., Sociaal-Ekonomische strukturen te Diksmuide in de 15e eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep nieuwste geschiedenis, 1998
TRAISNEL, C., Een straatje zonder einde: de lijfrentenpolitiek van Diksmuide bekeken vanuit dubbel perspectief: stedelijke magistraat en houders (1403-1453), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement geschiedenis, 2006
VERHAEGHE, J. Diksmuide ommuurd: de geschiedenis van een middeleeuwe stad vanuit militair-architecturaal standpunt (9e eeuw - 15e eeuw), , onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement geschiedenis, 2008

Openingsuren & contact

Archiefbeheer

Tel.
051 79 30 40
e-mail
archief@diksmuide.be
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar