naar inhoud

Kranten - historie

De geschiedenis van de pers in het arrondissement Diksmuide vangt aan in 1845 met het liberaal Weekblad. Vrij spoedig echter stichtte de geestelijkheid een katholieke tegenhanger ’t Boterkuipje (1846) dat na een 26-jarig bestaan door de Gazette van Dixmude werd opgevolgd. Later werd ook het Weekblad herdoopt tot De Dixmudenaar (oktober 1879). Deze beide bladen, de katholieke Gazette van Dixmude en de liberale Dixmudenaar bleven ononderbroken bestaan tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg Diksmuide het zwaar te verduren. Na de oorlog was de stad volledig tot puin herleid. Grote delen van het Diksmuidse historische archief zijn als gevolg hiervan vernietigd, verloren of verspreid geraakt. Om de collectie van het stadsarchief Diksmuide wat van haar oude luister terug te geven, zijn we sinds september 2009 gestart met de digitalisering van archiefstukken met betrekking tot Diksmuide die zich niet in het Stadsarchief van Diksmuide zelf bevinden. Een eerste project is het digitaliseren van de Diksmuidse kranten (1845-1945). Enkele historische en wetenschappelijke instellingen alsook privépersonen hebben reeds mee ingestapt in het project. Onder andere de Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel, de Universiteitsbibliotheken Gent en Leuven en het Mondaneum uit Bergen haalden reeds de Diksmuidse kranten van onder het stof.

Lokale kranten bieden immers een unieke en enige historische bron van informatie over alle facetten van het maatschappelijk leven in de negentiende eeuw in Diksmuide. Ze zijn voor de onderzoeker dan ook van onschatbare waarde. Het Stadsarchief Diksmuide zoekt naar zijn verloren gewaande 19e eeuwse kranten, en wil deze op een digitale manier terug samenbrengen.

Meer info

Voor meer informatie, opmerkingen of suggesties over dit krantenproject of het vervolg kunt u contact opnemen met het Stadsarchief Diksmuide.

Openingsuren & contact

Archiefbeheer

Tel.
051 79 30 40
e-mail
archief@diksmuide.be
Vandaag gesloten