naar inhoud

Stamboomonderzoek - aanvraag genealogische opzoekingen

Het Stadsarchief Diksmuide beschikt over een aantal bronnen die van belang zijn bij de naspeuring naar je familie. Om een begin te maken met je stamboom is het raadzaam informatie die je via familie kunt achterhalen te noteren.

Indien je de genealogische gegevens betreffende je stamboom wenst op te zoeken, dan kan je zich hiervoor aanbieden op de dienst Burgerlijke Stand en Bevolking in het Stadhuis van Diksmuide. Ter plaatse krijg je de mogelijkheid om, tijdens de kantooruren, je opzoekingen gratis verrichtingen in de registers van de burgerlijke stand van de Stad Diksmuide en haar deelgemeenten.

Voor de akten jonger van 100 jaar vragen wij je een machtiging voor te leggen van de Rechtbank van Eerste Aanleg of een rechtsgeldig bewijs leveren dat de inlichting die je aanvraagt in één van de volgende hoedanigheden zijn omvat: als openbare overheid, als persoon op wie de akte betrekking heeft, als de (overlevende) echtgenoot, als de wettelijke vertegenwoordiger, als verwant in de rechte lijn of als erfgenaam.

Schriftelijke aanvragen voor eenvoudige genealogische opzoekingen (minder dan een kwartier) zijn gratis. De kostprijs voor omvangrijke opzoekingen in het archief bedraagt 8,5 euro per begonnen half uur en omvat het onderzoek in alle beschikbare bronnen van het Stadsbestuur Diksmuide door de Stadsarchivaris. Een kopie van een akte bedraagt 0,05 euro.

De opzoekingen en het aantal kopieën worden gefactureerd en na ontvangst van betaling aan de aanvrager afgegeven of opgestuurd. Aanvragen voor genealogische opzoekingen worden gericht aan het Stadsarchief Diksmuide.

Je kunt je ook wenden tot:

Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek

Het VCGH beschikt over een ruime bibliotheek, een ruime verzameling bidprentjes en rouwberichten, microfiches van de parochieregisters bewaard in de rijksarchieven van Brugge, Gent en Ronse en in de stadsarchieven van Gent en Mechelen.
Kronevoordestraat 2A, 8610 Handzame. Tel.: 051 56 74 79 – vcgh@scarlet.be

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

De VVF bezit een bijzonder uitgebreide verzamelingen genealogische gegevens.

  • Provinciale VVF-Centrum voor familiegeschiedenis Oostende, Kanunnik Dr. L. Colenstraat 6, 8400 Oostende. Tel. 059 80 93 44
  • Regionale VVF-Afdeling Westkust (arrondissement Veurne), Cultureel Centrum ‘Taf Wallet’, Veurnelaan 109, Sint-Idesbald-Koksijde.

Database Akten West-Vlaanderen

Via het project Database Akten West-Vlaanderen kan u een database raadplegen met gegevens uit tienduizenden akten van geboorten, dopen, huwelijken, overlijdens en begrafenissen. Deze database werd door vrijwilligers van het Rijksarchief in Brugge ingevoerd en is sinds kort online beschikbaar. Voor Diksmuide en haar fusiegemeenten werden de gegevens verzameld door vrijwilligers. De database wordt regelmatig bijgewerkt. U kan deze database hier rechtstreeks raadplegen onder de knoppen Parochieregisters en Akten burgerlijke Stand. Wie interesse heeft om als vrijwilliger mee te werken aan de invoer van date kan contact op nemen met de coördinator van het project Database Akten West-Vlaanderen.

Openingsuren & contact

Archiefbeheer

Tel.
051 79 30 40
e-mail
archief@diksmuide.be
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar