naar inhoud

Bezoek Yserheem

Iedere resident ontvangt vrij bezoek. Er zijn geen bezoekuren bepaald. We verwachten wel dat de bezoekers de normale rusttijden respecteren.

Familieleden van residenten die palliatief in de terminale levensfase begeleid worden, kunnen in afspraak met de hoofdverpleegkundigen in het huis overnachten. Basishoteldienst wordt dan ter beschikking gesteld.