naar inhoud

Gewestplan

Gewestplannen zijn bestemmingsplannen die eind jaren '70 voor het volledige Belgische grondgebied zijn opgemaakt. Het gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van de verschillende delen van het grondgebied zoals wonen, industrie, landbouw, parkgebied of enig ander gebruik.

 

Waar bevindt Diksmuide zich?

Het grondgebied Diksmuide bevindt zich in het gewestplan ‘Diksmuide-Torhout’, goedgekeurd bij het Koninklijk Besluit van 5 februari 1979. Voor het grondgebied Diksmuide werden volgende gewestplanwijzigingen goedgekeurd:

  • Aardgasleiding: Nieuwpoort - Lichtervelde bij Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 1995.
  • Omlegging spoor 73 bij Besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995.

 

Nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de gewestplannen

Op vandaag worden er geen gewestplannen en wijzigingen ervan meer gemaakt. In het decreet van 18 mei 1999 is immers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen worden vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De bestaande gewestplannen blijven evenwel bestaan en blijven dus ook rechtsgeldig, tot ze eventueel worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Voor meer inlichtingen over de gewestplannen en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften kan je hier terecht: http://www.geopunt.be/

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

Tel.
051 79 31 30
e-mail
ruimtelijke.ordening@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur