naar inhoud

Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een officiële adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau. Het decreet op de ruimtelijke ordening (dd 18 mei 1999) verplicht immers elke gemeente om een GECORO op te richten.