naar inhoud

Geografisch informatiesysteem (GIS)

Geopunt

Het geografisch informatiesysteem bundelt alle kaarten en data over ons grondgebied. Enkele voorbeelden:

  • zorg en welzijn (ziekenhuizen, zorgcentra, ...)
  • mobiliteit (trage wegen, gewestwegen, …)
  • ruimtelijke ordening (gewestplannen, RUP, BPA, ...)
  • ...

Alle grondgebonden informatie over Diksmuide kun je raadplegen via www.geopunt.be en www.giswest.be