naar inhoud

Recyclagepark (containerpark)

Recyclagepark

Wat

In het recyclagepark kun je terecht met het vooraf gesorteerd huishoudelijk afval, afkomstig van particulieren. Het recycleerbare afval kan er onder toezicht worden afgeleverd. Voor sommige afvalsoorten met dure verwerkingsprijzen moet je betalen.

Voor wie

Het recyclagepark staat enkel ter beschikking van in Diksmuide ingeschreven personen. Je krijgt enkel toegang tot het recyclagepark met je elektronische identiteitskaart (eID).

Bedrijven moeten een speciale chipkaart aanvragen bij de klantendienst van IVVO. Hiervoor kun je bellen naar 057 21 41 60. 

Kostprijs

Voor bepaalde afvalsoorten moet je betalen in het recyclagepark. Hoeveel je moet betalen hangt af van de soort en de hoeveelheid.

Groene zone (gratis gedeelte)

 • groenafval (snoeihout, takken, haagscheersel, gras,...)
 • zuiver steenpuin (dakpannen, betontegels, bakstenen …)
 • harde plastics (dakgoten, regenafvoeren, rolluiken, afvoerbuizen, bloempotjes ...)
 • metalen gemengd
 • hol glas (volgens kleur wit/gekleurd, ontdaan van deksels en gereinigd)
 • papier en karton (kartonnen dozen platdrukken, geen behangpapier en vervuild papier of karton)
 • PMD (moet in blauwe zak aangeboden worden)
 • textiel en lederwaren (in nette staat)
 • frituurolie en -vet (apart en koud in containers van maximum 5 liter)
 • AEEA: afgedankte elektrische en elektronische apparaten (koelkasten, tv’s, computers, gsm’s ...)
 • KGA (klein gevaarlijk afval: tl-lampen, motorolie, resten van verf of sproeistof ...)
 • EPS (isomo) (afkomstig van verenigingen, scholen, zelfstandige ondernemers en KMO’s, enkel aan te bieden in big bags à 5 euro/stuk)

Voor particulier afval

Oranje zone (betalende gedeelte)

0,14 euro/kg

 • cementgebonden asbestproducten (onderdakplaten, leien, golfplaten, ...) - 200 kg per jaar gratis 

0,04 euro/kg

 • houtafval
 • vlak glas (vb. venster- en gewapend glas, autoruiten, spiegels)
 • keramiek en porselein (schotels, lavabo’s, wc’s, keramische tegels,...)
 • sloop- en bouwafval (beton, cementresten, ytong,... uitgezonderd zuiver steenpuin)
 • gipskarton, gyproc,...

Rode zone (betalende gedeelte)

0,23 euro/kg

 • grof brandbaar afval (perscontainer) vanaf de eerste kg te betalen met eigen provisie of bancontact (conform Vlarema wetgeving)

 voor aan particulier gelijkgesteld bedrijfsafval

Oranje zone (betalende gedeelte)

0,14 euro/kg

 • cementgebonden asbestproducten (onderdakplaten, leien, golfplaten, ...) - meer info over het correct aanleveren van asbest vind je hier

0,06 euro/kg

 • houtafval
 • vlak glas (vb. venster- en gewapend glas, autoruiten, spiegels)
 • keramiek en porselein (schotels, lavabo’s, wc’s ...)
 • sloop- en bouwafval (keramische tegels, beton, cementresten, ytong,... uitgezonderd zuiver steenpuin)
 • gipskarton, gyproc ...

0,09 euro/kg

 • recycleerbare landbouwfolie tijdens aparte inzamelperiode

0,04 euro/kg

 • groenafval

Rode zone (betalende gedeelte)

0,23 euro/kg

 • grof brandbaar afval (perscontainer) vanaf de eerste kg te betalen met eigen provisie of bancontact
 • recycleerbare landbouwfolie buiten aparte inzamelperiode

0,21 euro/kg

 • autobanden afkomstig van oude stock van landbouw tijdens aparte inzamelperiode

Betaalmogelijkheden

Betalen op het recyclagepark kan op drie manieren.

 • Via de gratis tegemoetkoming
  • Elke inwoner ontvangt van het stadsbestuur 12 euro/jaar. De gezinssamenstelling wordt bepaald op 1 januari. Verandering tijdens het jaar verandert niets aan het bedrag. 
  • De tegemoetkoming kan worden gebruikt voor hout, keramiek, porselein, vlak glas, onzuiver sloopafval, maar NIET voor het brandbaar grofvuil (perscontainer).
  • Het bedrag dat niet is opgebruikt op het einde van het jaar vervalt op 31 december.
 • Via Bancontact (geen Visa of Mastercard)
  • Dient voor de betaling van brandbaar grofvuil (perscontainer) en alle andere betalende afvalsoorten.
 • Eigen provisie 
  • De IVVO stuurt je een overschrijving van 25 euro. Het bedrag kun je aanpassen volgens de hoeveelheid afval die je denkt te zullen afleveren op het recyclagepark. (Recyclagepark Diksmuide - BE71 0971 3079 2069 met vermelding van kaart- en/of klantnummer).
  • Dient voor de betaling van brandbaar grofvuil (perscontainer) en alle andere afvalsoorten.
  • Het bedrag dat niet is opgebruikt op het einde van het jaar vervalt NIET. Als je verhuist naar een andere gemeente dan krijg je het saldo of overschot teruggestort.

Als je betalende fracties aanbrengt op het recyclagepark dan wordt minimum 5 kg aangerekend per fractie. Hou hiermee rekening. 

Je wordt de toegang tot het recyclagepark ontzegd als het saldo negatief is. Alle inwoners met een negatief saldo krijgen nog een betalingsuitnodiging. Betalen ze deze niet dan wordt de toegang geweigerd.

Per betalende afvalsoort wordt steeds een minimum aangerekend van 5 kg.

Toegangskaarten

Toegang tot het park is mogelijk met je elektronische identiteitskaart (e-ID). 

Voor bedrijven is er een aangepaste toegangskaart die tegen 8 euro, excl. btw, kan worden verkregen of 16 euro, excl. btw voor kaarten waarvan de achterkant wordt gepersonaliseerd (bv. met bedrijfslogo). Contacteer de klantendienst van IVVO op 057 21 41 60. 

TIP: raadpleeg ook de afvalkalender die je in december in de brievenbus krijgt.