naar inhoud

Veiligheidscel

Een efficiënte rampenbestrijding vergt een nauwe en vlotte samenwerking tussen de betrokken disciplines (hulpdiensten).  Deze samenwerking kan enkel tot stand komen als de voorbereiding op de rampenbestrijding multidisciplinair wordt aangepakt.  Dit gebeurt in de gemeentelijke veiligheidscel.

Samenstelling

De stad Diksmuide richtte een eigen veiligheidscel op ingevolge het KB van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen. Die veiligheidscel staat in, bij nood- en rampsituaties, voor de coördinatie en organisatie van de hulpoperaties en zorgt dat die hulpoperaties, bij een mogelijke ramp, perfect voorbereid zijn.

Lies Laridon, burgemeester, is de voorzitter en leidt de coördinatie.
Rosita Top, noodplanningscoördinator, staat de burgemeester bij in haar taken.

De veiligheidscel omvat vijf disciplines die, bij rampsituaties, ook elk eigen taken hebben:
* discipline 1 (brandweer): Kapt. Filip Vandenberghe, postoverste brandweer Diksmuide en Leke
* discipline 2 (medisch): Bernard Morsa, Rode Kruis W-Vl
* discipline 3 (politie): zonechef Johan Geeraert, PZ Polder
* discipline 4 (logistiek): Johan Boydens, Civiele Bescherming Jabbeke
                                    Benny Jonckheere, directeur Ruimte lokaal bestuur Diksmuide
* discipline 5 (informatie): Marie Herman, algemeen directeur lokaal bestuur Diksmuide

Taken

Hoe verhoudt de maximale hulpbehoefte in geval van een noodsituatie zich tot de bestaande operationele kwaliteit en capaciteit op het gebied van rampenbestrijding? En hoe kunnen we de tekortkomingen bijsturen? Door een voortdurende evaluatie van het veiligheidsbeleid probeert de veiligheidscel antwoorden te krijgen op deze vragen.

De veiligheidscel is belast met volgende taken:
* actualiseren van de nood- en interventieplannen
* opmaken van de risico-inventaris en – analyse
* organiseren van oefeningen
* evalueren van noodsituaties en oefeningen
* organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplanning

Werking

De veiligheidscel komt op regelmatige basis bijeen om risicovolle aangelegenheden/manifestaties te bespreken en te coördineren. Voor massamanifestaties wordt een bijzonder noodplan opgemaakt om beter voorbereid te zijn op een eventuele rampspoedige gebeurtenis. Na elke manifestatie wordt een evaluatievergadering gehouden waaruit de nodige besluiten worden getrokken en waarna de noodplannen kunnen worden aangepast.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 31 91
e-mail
noodplanning@diksmuide.be