naar inhoud

Rookmelders

Beveiliging van woningen door optische rookmelders.

 

Wetgeving

In het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2009 ed. 2 verscheen het decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

 

Artikel 3 van dit decreet bepaalt dat alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd na de inwerkintreding van dit decreet, moeten uitgerust zijn met correct geïnstalleerde rookmelders.

Nog volgens dit artikel dient bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerken de plaats van de rookmelder of rookmelders te worden aangegeven. (op plan).

 

Een rookmelder kan uw leven redden

Het aantal branden in België bedraagt ongeveer 10.000 per jaar. Gemiddeld vallen er in ons land zowat 100 dodelijke slachtoffers te betreuren, waarvan 80 in woningen. Nog meer slachtoffers lopen zware brandwonden op en de materiële schade loopt jaarlijks in de miljoenen euro.

Wanneer het vuur ’s nachts ontstaat, moet er een alarm afgaan van zodra er nog maar rook ontstaat als je tijdig het hele gezin wil evacueren en de hulpdiensten wil oproepen: dat is de rol van de rookmelder met geluidsalarm.

Diverse studies tonen aan dat het plaatsen van voldoende rookmelders in woningen zou volstaan om het aantal doden met 30 tot 50 % of zelfs 70 % terug te dringen.

 

Wat is een rookmelder: een rookmelder is een apparaat dat reageert op de rookverschijnselen van een brand. Bij een bepaalde concentratie rookdeeltjes geeft het toestel een scherp geluidssignaal.

De rookmelder verwittigt u dat het brandt. En hoe sneller u een brand ontdekt, hoe meer tijd en kans u hebt om uw woning veilig te verlaten.

 

Welke rookmelder

Het decreet schrijft het plaatsen van een optische rookmelder voor. Daarnaast bestaan er ook nog ionische rookmelder. Wat is nu het verschil? Een optische rookmelder reageert beter op smeulbranden, terwijl de ionische rookmelder gevoeliger is voor branden met een echte vlam. Omdat veel branden ’s nachts ontstaan uit smeulende stoffen, zijn optische rookmelders het meest aangewezen. Bovendien bevatten ionische rookmelders een radioactieve bron die enkel tegen een hoge kost kan worden vernietigd.

- Koop zeker een rookmelder met BOSEC-certificaat of gelijkwaardig;

- Koop enkel nieuwe rookmelders (geen tweedehandse stukken of stukken zonder verpakking of etiket) en die een

  lange levensduur (min. 5 jaar) garanderen;

- Installeer voor doven of slechthorende rookmelders met een flash (ook in de kamers);

 

De brandweer van Diksmuide beveelt net zoals het decreet optische rookmelders aan.

 

Waar hangt u rookmelders?

De brandweer adviseert op volgende plaatsen een rookmelder te plaatsen

- Één op de gang in de buurt van de slaapkamers;

- Zeker één op elke verdieping van uw woning;

- In elke slaapkamer als de deuren ’s nachts dichtgaan;

- Voor een verhoogde veiligheid kan ook een optische rookmelder in de zitkamer en de andere kamers.

 

We gaan zeker geen rookmelders plaatsen

- In de buurt van een open raam of een ventilatiegat: rook wordt weggeblazen

- In de badkamer of keuken: een rookmelder maakt geen onderscheid tussen condensatiedampen en rook van

  een brand

- In stookplaatsen of koele ruimtes: een rookmelder functioneert niet goed meer bij een temperatuur van minder

  dan 4° C en van meer dan 38° C

- In een garage: uitlaatgassen van auto’s kunnen het alarm doen afgaan.

 

Lees altijd aandachtig de gebruiksaanwijzing van de rookmelder

- Plaats een rookmelder steeds 30 cm uit een hoek

- Daar rook stijgt is de beste plaats aan het plafond

 

Onderhoudstips:

- Als de batterij bijna leeg is, geeft de rookmelder een signaal. Vervang tijdig de batterijen!

- Reinig de rookmelder 1 x per maand met de zachte borstel van de stofzuiger;

- Test de rookmelder door minstens één keer per maand op de testknop te duwen.

   Als je dan een geluid hoort, werkt hij prima; hoor je niets, vervang de batterijen of het hele toestel.

 

 

Advies brandweer:

Even met uw bouwplannen langskomen bij de brandweer, wij zullen steeds graag advies geven over het plaatsen van een of meerdere rookmelders.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 31 91
e-mail
noodplanning@diksmuide.be