naar inhoud

Laatste rustplaats in urnenkerk Lampernisse 

Urnenkerk in Lampernisse

Laatste rustplaats in urnenkerk Lampernisse 
 


In Lampernisse is de ontwijde kerk nu een plaats geworden waar 120 urnen met de as van overledenen kunnen staan. De urnenkerk herbergt een begraafplaats voor al wie het wil. Ook niet-Diksmuidelingen kunnen hier een rustplaats vinden na hun overlijden. 

 
Het schuurgedeelte van de kerk (trouwens ook het oudste gedeelte) is nu ingericht als urnen-kerk. De boomvormige structuur, vervaardigd uit Multiplex es, waarin de urnen worden geplaatst verwijzen naar de aanwezige boomstructuur in de directe omgeving van de kerk. Momenteel werden 6 urnenbomen geplaatst met telkens 20 urnenissen. In totaal zijn er dus 120 nissen aanwezig. Het urnengedeelte loopt naadloos over in de socioculturele ruimte die nu dorpshuis De Seizoenen heet. De twee ruimtes zijn door een metalen hek gescheiden. Het dorpshuis is een houten, verwarmde box in het kerkgebouw voor vergaderingen, lezingen, voorstellingen, vernissages, bijeenkomsten van plaatselijke verenigingen en het bewonersplatform. De naastliggende ruimte is ideaal voor tentoonstellingen. 
 

 
Kostprijs 
 


Inwoners Diksmuide: 
- 340 euro voor 30 jaar 
- 15 jaar verlenging concessie = 200 euro per persoon 
- 30 jaar verlenging concessie = 340 euro per persoon 
 
Niet-inwoners Diksmuide: 
- 1.000 voor 30 jaar 
- 15 jaar verlenging concessie = 300 euro per persoon 
- 30 jaar verlenging concessie = 510 euro per persoon 
 
 
- Het tarief van de concessie wordt met de helft verminderd voor graven van kinderen onder de 8 jaar.  

Urneplaats aanvragen 


- Een urneplaats aanvragen kan via de begrafenisondernemer of via het concessie-aanvraagformulier die te vinden is op: https://www.diksmuide.be/product/134/concessie-begraafplaatsen-grafzerken-en--monumenten 
- De concessietermijn start op de datum van aankoop.   
- Je kan een urneplaats reserveren voor jezelf of iemand anders. 
 
 

Betaling 

- De retributie wordt contant geïnd bij de aanvraag. De betaling gebeurt door middel van een overschrijving op de bankrekening die door het stadsbestuur werd aangeduid. 
 
 


 
Belangrijke info 


- Er kunnen maximum 2 urnen geplaatst worden per nis (max. diameter van de urnen is 13,5 cm). 
- Een concessie wordt aangevraagd voor 30 jaar en kan verlengd worden met 15 of 30 jaar 
- Het maximumaantal plaatsen dat kan gereserveerd worden is afhankelijk van de plaats 
- Nadat een concessie aangevraagd wordt, verleent het schepencollege zijn goedkeuring. De datum van de beslissing van het college is de startdatum van de concessie. 
 
Voor meer info kun je terecht bij de dienst burgerzaken via burgerzaken@diksmuide.be of 051 79 30 10. 

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur