naar inhoud

Bezoek Yserheem

Bezoekregeling

  • Iedere resident ontvangt vrij bezoek. Er zijn geen bezoekuren bepaald. We verwachten wel dat de bezoekers de normale rusttijden respecteren.

  • Familieleden van residenten die palliatief in de terminale levensfase begeleid worden, kunnen na afspraak met de hoofdverpleegkundigen in het WZC overnachten. Basishoteldienst wordt dan ter beschikking gesteld.