naar inhoud

Bezoek Yserheem

Bezoekregeling

  • Iedere resident ontvangt vrij bezoek. Er zijn geen bezoekuren bepaald. We verwachten wel dat de bezoekers de normale rusttijden respecteren.

  • Familieleden van residenten die palliatief in de terminale levensfase begeleid worden, kunnen na afspraak met de hoofdverpleegkundigen in het WZC overnachten. Basishoteldienst wordt dan ter beschikking gesteld. 

Openingsuren & contact

WZC Yserheem

Tel.
051 793 993
e-mail
yserheem@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur