naar inhoud

Preventiekoffer

Het is de bedoeling om de gepaste maatregelen op te leggen aan de organisatoren van fuiven zodat deze in veilige (niet alleen brandveilige) omstandigheden kunnen verlopen.

Er vinden jaarlijks diverse fuiven plaats op het grondgebied van Diksmuide, gemiddeld zijn dat er een 25 per jaar. Deze gaan door in de Boterhalle of in loodsen op de industriezone of in het buitengebied. De meeste fuiven verlopen zonder noemenswaardige incidenten. Uit de voorafgaande controle door de brandweer blijkt dat de veiligheid een permanente risicofactor is en het belangrijk is te wijzen op de nodige veiligheidsmaatregelen.

Er bestaat al een fuifreglement en de veiligheidscel van Diksmuide heeft een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds de kleinere fuiven en anderzijds de grotere, meer risicovolle fuiven. Er wordt gefocust op het verhogen van de veiligheid van de bezoekers ervan.

In het kader van de noodplanning is de Stad Diksmuide overgegaan tot het vervaardigen van een preventiekoffer.

De (jeugd)verenigingen die de fuiven-onder-de-kerk organiseren zonder een verhoogd risico op incidenten worden gespaard van overdreven maatregelen die hen onnodig op kosten jagen. Toch is elke organisator van een evenement verplicht om de meldingsfiche in te vullen zodat de ordediensten zicht hebben op wat er in Diksmuide wordt georganiseerd en of een medische antenne en/of preventieve inzet van brandweer en politie vereist zijn.

De preventiekoffer wordt verplicht ontleend bij het magazijn (magazijn@diksmuide.be - 051 79 31 51) voor elke fuif tegen een borg van 100 euro die achteraf wordt teruggestort indien niets eruit ontbreekt.

Deze koffer is als volgt samengesteld:
- blustoestellen: 4 stuks poederblussers (6 kg) en 2 stuks CO²-blussers (5 kg);
- noodverlichting: 4 stuks (vooraf opgeladen in magazijn voor uitlening);
- grote pictogrammen: 4 stuks uitgang en 4 stuks nooduitgang;

Naast de preventiekoffer die de veiligheid van een fuif beoogt, is er nog de fuifkoffer voor de praktische organisatie die kan worden ontleend bij de jeugddienst en bevat volgende attributen: EHBO-koffertje, fluojasjes, zaklampen, geldkoffertjes, vals gelddetector, stempelkussen, soundEAR-toestel ...

Openingsuren & contact

Noodplanning

Tel.
051 79 31 90
e-mail
noodplanning@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur