naar inhoud

Strategisch Commercieel Plan

Strategisch Commercieel Plan

Als lokaal bestuur hebben wij de opdracht om in te zetten op de leefbaarheid en dynamiek van onze stad, door een goede wisselwerking tussen handel, diensten en bedrijvigheid te
realiseren.

Met het Strategisch Commercieel Plan maakt de stad Diksmuide zich op om “IJzersterk” het hoofd te bieden aan de uitdagingen van vandaag en morgen op vlak van de detailhandel als essentiële economische sector.


De belangrijkste thema’s die in het Strategisch Commercieel Plan (SCP) aan bod komen, zijn gericht op: kernversterking en kernafbakening, een sfeervol, levendig en toegankelijk winkelgebied, samenwerking en co-creatie met de handelaars, een ruim winkelaanbod en de aanpak van leegstand en de promotie van de stad Diksmuide als attractieve stad.