naar inhoud

Opvolgingsrapportering

Jaarlijks krijgen de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar.

De opvolgingsrapportering bevat minstens de volgende elementen:

  • Een stand van zaken van de prioritaire acties van het meerjarenplan;
  • Een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
  • In voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
  • In voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.

Onder de rubriek 'downloads' kun je de opvolgingsrapporteringen van 2020, 2021, 2022 en 2023 downloaden.