naar inhoud

Noodplanning en crisisbeheer in België

Wil je weten hoe overheden en interventiediensten zich voorbereiden op noodsituaties?

Ben je benieuwd naar de manier waarop het crisisbeheer in België georganiseerd is?

Neem dan zeker een kijkje op https://crisiscentrum.be/nl/wat-doen-overheden/crisisbeheer

Voorbereiding op noodsituaties is cruciaal. Dit gebeurt op verschillende manieren, zoals door het identificeren van potentiële risico?s, via het opstellen van nood- en interventieplannen en door het organiseren van noodplanoefeningen.

De organisatie van de noodplanning is vastgelegd in het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 31 91
e-mail
noodplanning@diksmuide.be