naar inhoud

Inschrijving in het bevolkingsregister

De inschrijving in het bevolkingsregister (melding van domicilie) gebeurt bij de bevolkingsdienst wanneer de ondergeschikte wooneenheid in gebruik genomen wordt. Als er verbouwingswerken nodig zijn, kan de melding bij de bevolkingsdienst pas na de voltooiing van deze werken.

Zorgwonen mag een bestaand gezin niet splitsen. Dit beïnvloedt de uitkeringen.  Volgens de federale regelgeving moet er een wijziging zijn in de gezinssituatie. Er moet sprake zijn van een ‘daadwerkelijke verhuis’ van de zorgbehoevende of de zorgverlener, dus een verhuis van adres A naar adres B . Contacteer de bevolkingsdienst Tel. 051/79.30.10 voor meer informatie.

Openingsuren & contact

Tel.
051 97 04 30
e-mail
info@woonwinkelwest.be