naar inhoud

Ondersteuning organisatie woensdagnamiddagopvang

kinderopvang

Voor de organisatie van de woensdagnamiddagopvang kunnen scholen ondersteuning aanvragen. Het reglement (te vinden in de rechterkolom) werd goedgekeurd met ingang van 1/09/2023. 

Voor wie

Scholen die instaan voor de organisatie van de woensdagnamiddagopvang of de verplaatsingen van de kinderen naar een externe organisatie die opvang voorziet en voldoet aan de voorwaarden beschreven in het reglement. 

Hoe aanvragen

De school kan zelf bepalen welke formule ze verkiest. Het is niet mogelijk om de formules te cumuleren. 

Om de subsidie aan te vragen dient de school te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement De aanvrager dient hiervoor het aanvraagformulier in te vullen, die te vinden is in de rechterkolom. 

De aanvraag is mogelijk vanaf 1 september en moet ten laatste op 1 oktober worden ingediend voor de periode van 1 september tot 30 juni van het desbetreffende schooljaar.