naar inhoud

Jaarrekening lokaal bestuur Diksmuide - 2021

De gemeenteraad keurde op maandag 23 mei 2022 de jaarrekening 2021 van het lokaal bestuur Diksmuide goed. De cijfers van de stad en het OCMW zitten vervat in één rapport. 

In deze jaarrekening vind je een rapportage over het gevoerde beleid. Je kunt het document downloaden in de rechterbalk van deze pagina. 

Of Diksmuide financieel gezond is meten we aan de hand van 2 criteria:

  • het beschikbaar budgettair resultaat (‘wat zit in onze portemonnee op het einde van het jaar?’)
  • de autofinancieringsmarge (‘kunnen we onze leningen terugbetalen met het overschot uit onze gewone werking?’)

Het beschikbaar budgettair resultaat van de stad is een stuk beter dan we hadden ingeschat, en wel met 3.407.618 euro. Dit positieve resultaat is er omdat we vooral in de gewone werking minder uitgaven hadden dan voorzien. Hierdoor is ook onze autofinancieringsmarge 3.801.111 euro beter dan we hadden gedacht.

Publicatiedatum: 31/05/2022