naar inhoud

Afvalverwerking stedelijke zalen

Vanaf 1 april 2022 wordt in Diksmuide voor de ophaling van huishoudelijk restafval overgeschakeld van zakken naar containers in diftarsysteem.
De Gemeenteraad keurde nieuwe sorteer- en verwerkingsregels goed. Deze afspraken moeten de afvalverwerking in de stedelijke sociaal-culturele infrastructuur in goede banen leiden.

Een overzicht van hoe je moet sorteren en verwerken vind je bij de documenten in de rechterkolom. 

De belangrijkste regels voor de verwerking vind je hier:

GLAS

Glas wordt verzameld op een centrale plaats, af te spreken met de zaalverantwoordelijke.

Grotere hoeveelheden (vb bij recepties, baruitbating of feestjes) wordt meegenomen door de organisator of gedeponeerd in de dichtstbijzijnde glasbol.

PAPIER EN KARTON

Papier en karton wordt verzameld op een centrale plaats, af te spreken met de zaalverantwoordelijke. Hiervoor worden de nodige kartonnen dozen voorzien.

PMD

PMD wordt verzameld in blauwe PMD-zakken. De huurder brengt zelf de nodige PMD-zakken mee. Na afloop van de activiteit wordt de PMD-zak in de blauwe PMD-container achtergelaten.

GFT (groenen, fruit, tuin)

  • Kleine hoeveelheden GFT, afkomstig van de dagelijkse werking van het OC, mogen achtergelaten worden in de groene GFT-container.
  • Grote hoeveelheden etensresten (na eetfestijn, barbecue, mosselfeest, rommelmarkt,…) mogen niet in de containers van het OC worden achtergelaten. De huurder maakt hiervoor vooraf de nodige afspraken met de cateraar of met een private ophaler voor de ophaling van containers voor etensresten.

RESTAFVAL

Alle restafval moet verzameld worden in de zwarte restafvalcontainers.

Meer info

Voor meer info rond het afvalbeleid kun je contact opnemen met de milieudienst (milieu@diksmuide.be). Bij foutief sorteren zullen de kosten aan de gebruiker worden doorgerekend volgens het retributiereglement op het verwijderen en verwerken van sluikstort (GR 28/06/2021).

Voor informatie rond de mogelijkheden voor de huur en ophaling van containers voor etensresten kun je terecht bij de dienst cultuur, evenementen en erfgoed (info@cckruispunt.be).