naar inhoud

Massamanifestatie en noodplanning

De veiligheidscel van stad Diksmuide beschouwt een aantal evenementen als risicomanifestaties.
 
Dit kan zijn omdat:

  • een groot aantal toeschouwers wordt verwacht door de organisator;
  • er teveel volk op een te kleine oppervlakte wordt verwacht;
  • de doorgangswegen volledig worden afgesloten;

De stad Diksmuide maakt hiervoor een Bijzonder Nood- en Interventieplan op om voorbereid te zijn op eventuele rampspoedige gebeurtenissen tijdens deze manifestaties.

De organisator van een evenement moet steeds een meldingsfiche evenementen invullen die voor advies wordt overgemaakt aan de Politie vooraleer de burgemeester haar goedkeuring verleent. Dit principe geldt ook voor het organiseren van fuiven op het grondgebied van Diksmuide.
Wanneer de veiligheidscel van oordeel is dat het evenement onder de noemer massamanifestatie valt zal de organisator een bijkomende inlichtingenfiche moeten invullen.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 31 91
e-mail
noodplanning@diksmuide.be