naar inhoud

Vaccinatie kinderen van 5 tot 11 jaar – praktische informatie

OG-image-Vaccins-kinderen
De Interministeriele Conferentie Volksgezondheid en het Agentschap Zorg en Gezondheid beslisten dat kinderen van 5 tot 11 jaar de kans krijgen om zich te laten vaccineren tegen covid-19. Vaccinatiecentrum De Kupe begint binnenkort met de vaccinatie van deze leeftijdsgroep. Deze vaccinatie wordt aangeraden, maar is niet verplicht.
 

Samenwerking met de scholen

In de eerstelijnszone Westkust & Polder, waartoe Diksmuide behoort, zal een groot deel van de kinderen via de school kunnen gevaccineerd worden. Met een groot aantal scholen werd hiervoor een samenwerking uitgewerkt. Deze scholen leveren een grote inspanning om de vaccinaties zowel voor de ouders en de kinderen als voor het vaccinatiecentrum vlot te laten verlopen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om kinderen individueel te laten vaccineren, na een persoonlijke uitnodiging die de ouders van de Vlaamse overheid zullen ontvangen. De werkwijze is gelijkaardig als bij de vaccinatie van de volwassenen. Uiteraard gebeurt dit enkel na schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de ouders. De vaccinatie is zoals steeds vrijblijvend. Ouders kunnen er ook voor kiezen hun kind niet te laten vaccineren. Bij de vaccinaties in de scholen kunnen ook kinderen met een domicilie buiten Diksmuide hun vaccin krijgen. Kiezen de ouders voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum, dan moet het kind wel zijn/haar domicilie in Diksmuide hebben.

Een weloverwogen en geïnformeerde beslissing

Het is belangrijk dat ouders samen en met hun kind een weloverwogen en goed geïnformeerde beslissing nemen. Uitgebreide informatie over de vaccinatie van deze leeftijdsgroep vind je op laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.

Ouders hebben de keuze uit volgende mogelijkheden

 1. Je kind krijgt het vaccin in schoolverband.
 2. Je kind krijgt het vaccin individueel via een persoonlijke uitnodiging vanuit de Vlaamse overheid.
 3. Je kiest ervoor je kind niet te laten vaccineren.
 1. Uw kind krijgt het vaccin in schoolverband

Alle Diksmuidse scholen werken samen met het vaccinatiecentrum De Kupe in Diksmuide. Als je hiervoor kiest, gaat je kind samen met de klasgenootjes en onder begeleiding van een leerkracht naar het vaccinatiecentrum of de vaccinatie gebeurt in de school door een mobiel vaccinatieteam. Via de school krijg je later informatie over het precieze tijdstip van de vaccinatie.

Indien jij en je kind van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, vragen wij om het volgende te doen:

 • Meld je kind aan voor de vaccinatie via het online formulier. De link naar dit formulier krijg je via de school. Dit formulier heeft het vaccinatiecentrum nodig om de vaccinaties te kunnen inplannen zodat er voor elk kind een vaccin klaarligt. De formulieren worden rechtstreeks verwerkt door het vaccinatiecentrum De Kupe, enkel voor de organisatie van de vaccinatie en volgens de GDPR-regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Op de dag van de vaccinatie geef je aan je kind een identiteitsbewijs en de ingevulde en ondertekende toestemmingsbrief mee. Je zal dit formulier als bijlage bij de brief van de school vinden. Eén toestemming volstaat voor beide vaccinaties. Zonder dit formulier en een identiteitsbewijs (Kids-ID of ISI-kaart) kan uw kind niet gevaccineerd worden.
 • De individuele uitnodiging die jou voor je kind van de Vlaamse overheid ontvangt, mag je in dat geval negeren.

De vaccinaties in schoolverband zullen plaatsvinden tussen 17 en 21 januari voor het eerste vaccin en tussen 7 en 11 februari voor het tweede vaccin.

 1. Je kind krijgt het vaccin individueel via een persoonlijke uitnodiging vanuit de Vlaamse overheid

Als je voor individuele vaccinatie kiest, wacht je de persoonlijke uitnodiging af die je via de Vlaamse overheid ontvangt, net zoals bij de campagne voor volwassenen.

 • Op basis van de informatie in die uitnodiging, maak je zelf een afspraak voor de vaccinatie van je kind in het vaccinatiecentrum.
 • Op het tijdstip van de afspraak, komt je kind onder begeleiding van een volwassene naar het vaccinatiecentrum.
 • Zorg ervoor dat je kind een identiteitsbewijs (Kids-ID of ISI-kaart) en het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier bij zich heeft. Zonder dit formulier kan de vaccinatie niet doorgaan. Je vindt het formulier als bijlage. Eén toestemmingsformulier volstaat voor beide vaccinaties.

De vaccinaties zullen plaatsvinden tussen 26 januari en 6 februari voor het eerste vaccin en tussen 16 en 27 februari voor het tweede vaccin.

 1. Je kiest ervoor jouw kind niet te laten vaccineren

Met de vaccinatiecode op de uitnodigingsbrief kun je online de vaccinatie weigeren. Anders dan bij de volwassenen kan dit niet telefonisch via het callcenter. Je kunt wel langskomen in het vaccinatiecentrum met jouw identiteitskaart en dit van je kind.

Stand van zaken vaccinaties in Diksmuide

Op dit moment zijn alle volwassen Diksmuidelingen die in aanmerking komen uitgenodigd voor hun boosterprik. 54,03% van de volwassen Diksmuidelingen kreeg al de derde coronaprik toegediend. Tegen 15 januari kreeg iedereen dus de kans om zich te laten vaccineren. Daarna komen de kinderen tussen 5 en 11 jaar aan bod. Hiervoor zal het vaccinatiecentrum op woensdagnamiddag, zaterdag- en op zondagochtend open zijn. Inhaalprikken voor boosters koppelen we aan die openingsdagen.

Meer info op www.laatjevaccineren.be