naar inhoud

Afwijking wekelijkse rustdag 2024

Stad Diksmuide is erkend als toeristisch centrum door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit maakt de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons mogelijk. Wel is het verplicht om minstens één vaste wekelijkse rustdag te houden.

Het college kan maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag per jaar toestaan. Die gelden voor het hele grondgebied van Diksmuide. In deze periodes is het toegestaan om open te zijn op je wekelijkse rustdag. 

In overleg met Unizo werden voor 2024 al 13 afwijkingen al vastgelegd (rekening houdende met feestdagen, solden,...), nl : 

 1. Maandag 1 januari tot en met zondag 7 januari (solden)
 2. Maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart (Pasen)
 3. Maandag 6 mei tot en met zondag 12 mei (Moederdag)
 4. Maandag 13 mei tot en met zondag 19 mei (Pinksteren)
 5. Maandag 3 juni tot en met zondag 9 juni (Vaderdag)
 6. Maandag 1 juli tot en met zondag 7 juli (solden)
 7. Maandag 8 juli tot en met zondag 14 juli (solden)
 8. Maandag 9 september tot en met zondag 15 september (Superkoopzaterdag)
 9. Maandag 30 september tot en met zondag 6 oktober (weekend van de klant)
 10. Maandag 2 december tot en met zondag 8 december
 11. Maandag 9 december tot en met zondag 15 december
 12. Maandag 16 december tot en met zondag 22 december
 13. Maandag 23 december tot en met zondag 29 december

Er is nog een mogelijkheid om 2 afwijking voor 2024 aan te vragen. 

Voor wie

Alle handelaars op grondgebied van Groot Diksmuide

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten
 • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend

Hoe aanvragen

Schriftelijk (via post of mail) bij dienst lokale economie (lokale.economie@diksmuide.be

Kostprijs

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Afhandeling

Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Reglement

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)