naar inhoud

Actoren in de noodplanning

Iedere noodsituatie wordt bestreden door teams die in de rampenbestrijding disciplines genoemd worden.

Er worden vijf disciplines onderscheiden, namelijk:

discipline 1: de hulpverleningsoperaties

discipline 2: de geneeskundige, sanitaire en psychosociale hulpoperaties

discipline 3: de lokale politie

discipline 4: de logistieke steun (technische dienst, Civiele bescherming, Defensie)

discipline 5: informatie

Elke discipline stelt een monodisciplinair interventieplan op.

 

Rampenbestrijding vereist een gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende disciplines. Dit betekent dat elke discipline voldoende haar taken kent, dat er overleg is tussen de verschillende disciplines en dat de beslissingen die tijdens rampsituaties genomen worden, eenduidig en uitvoerbaar genomen worden.

De coördinatie gebeurt uiteraard binnen iedere discipline op zich.

 

Verder zijn er twee coördinerende organen:

 

de operationele commandopost CP-OPS:

De CP-OPS is de bevelstructuur op het terrein. De brandweer is verantwoordelijk voor de opbouw ervan.

Het is een communicatieknooppunt naar de disciplines en naar de verschillende autoriteiten toe.

De CP-OPS bevat vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en haar voornaamste opdracht bestaat uit het verzamelen van gegevens over de ramp en het informeren van het CC.

 

 

het coördinatiecomité (CC):

Het coördinatiecomité komt samen in een vooraf bepaald gebouw, in de omgeving van de ramp.

Afhankelijk van de fasering, wordt een gemeentelijk, een provinciaal of een federaal comité bijeengeroepen.

Deze comités hebben een beslissingsopdracht en zoeken naar oplossingen op alle vragen afkomstig van de CP-OPS.

Het CC heeft ook een communicatieopdracht naar de bevolking, de slachtoffers en de pers.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 31 91
e-mail
noodplanning@diksmuide.be