naar inhoud

Machtiging voor het schenken van sterke drank voor gebruik ter plaatse bij evenementen

Om sterke te drank te mogen schenken (= verkopen of gratis aanbieden voor gebruik ter plaatse) in tijdelijke drankgelegenheden in het kader van een sportieve, culturele of politieke manifestatie, is een speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen vereist. Deze machtiging is een toelating die moet aangevraagd worden door de organisator van de manifestatie en die van toepassing is op alle drankgelegenheden van de gehele manifestatie. 

Voorbeelden van sterke drank zijn: wodka, rum, cognac, whisky, gin, … maar ook alcoholpops en cocktails vallen onder deze noemer.

Enkele voorbeelden van een manifestatie; een wielerwedstrijd, een jaarmarkt, een kerstmarkt, …

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een machtiging voor het schenken van sterke dranken op een manifestatie zijn er geen specifieke voorwaarden van toepassing. 

Het college van burgemeester en schepen heeft de vrije keuze om de machtiging al dan niet toe te kennen.

Hoe aanvragen

Je vraagt een machtiging aan bij de gemeente waar de manifestatie plaatsvindt aan de hand van het aanvraagformulier voor de organisatie van een manifestatie. 

Het college van burgemeester en schepenen levert de machtiging af.

Afhandeling

De aanvraag en de machtiging zijn gratis.

Reglement

Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank