naar inhoud

Lokaal Energie- en Klimaatpact 2021-2030

Werven LEKP

Wat is het Lokaal Energie- en Klimaatpact?

Met het Lokaal energie- en Klimaatpact wil de Vlaamse regering lokale besturen stimuleren om hun sleutelrol in het klimaatbeleid op te nemen.

Elke gemeente verbindt zich er via het pact toe om:

  • het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken
  • gemiddeld jaarlijks 2,09 procent primaire energie te besparen in eigen gebouwen
  • tegen 2030 de CO2-uitstoot van eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40 procent te verminderen t.o.v. 2015 - openbare verlichting tegen 2030 te verLEDden
  • het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffingen op hernieuwbare energie-installaties in te voeren en bestaande heffingen tegen ten laatste 2025 af te bouwen
  • lokale warmte-en sloopbeleidsplannen op te maken.

Daarnaast spoort ze inwoners, bedrijven en verenigingen aan om samen op Vlaams niveau tegen 2030 de streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te realiseren:

  • werf 1 – Laten we een boom opzetten: vergroening

  • werf 2 – Verrijk je wijk: energiebesparende renovaties en hernieuwbare energieprojecten

  • werf 3 – Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar: koolstofvrije (deel)mobiliteit

  • werf 4 – Water, het nieuwe goud: droogteproblematiek, ontharding en infiltratie

Gemeenten die het Klimaatpact ondertekenen krijgen financiële ondersteuning. In 2021 trekt de Vlaamse overheid er 24,3 miljoen euro voor uit, de gemeenten dragen evenveel bij. De gemeenten bepalen zelf waarvoor ze het budget gebruiken, maar de besteding ervan moet natuurlijk wel de doelstellingen van het Klimaatpact helpen realiseren.