naar inhoud

Ingebruikname openbaar domein / aanvraag parkeerverbod

Voor het uitvoeren van werken aan de openbare weg (vb riolering, voetpad, ...) of het gebruik maken van de openbare weg (vb. stapelen van materialen, opstellen container, stellingen, kranen...), moet tenminste vijftien werkdagen op voorhand een schriftelijke aanvraag worden ingediend bij de technische dienst. Deze aanvraagtermijn kan worden teruggebracht tot vijf werkdagen als de verkeershinder beperkt blijft en van korte duur is.

E-loket

  • Ingebruikname van het openbaar domein - aanvraag

    Formulier
  • Plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden - aanvraagformulier

    Formulier
  • Tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein voor het plaatsen van een terras - aanvraag

    Formulier