naar inhoud

Jaarrekening lokaal bestuur Diksmuide - 2020

De gemeenteraad keurde op maandag 30 augustus 2021 de jaarrekening 2020 van het lokaal bestuur Diksmuide goed. Het is de eerste keer dat de cijfers van de stad en het OCMW vervat zitten in één rapport. 

In deze jaarrekening vind je een rapportage over het gevoerde beleid. Je kunt het document downloaden in de rechterbalk van deze pagina. 

Of Diksmuide financieel gezond is meten we aan de hand van 2 criteria:

  • het beschikbaar budgettair resultaat (‘wat zit in onze portemonnee op het einde van het jaar?’)
  • de autofinancieringsmarge (‘kunnen we onze leningen terugbetalen met het overschot uit onze gewone werking?’)

Het beschikbaar budgettair resultaat van de stad is een stuk beter dan we hadden ingeschat, en wel met 1.306.489 euro. Dit positieve resultaat is er omdat we vooral in de gewone werking minder uitgaven hadden dan voorzien. Hierdoor is ook onze autofinancieringsmarge 995.802 euro beter dan we hadden gedacht.

Publicatiedatum: 2/09/2021