naar inhoud

Retributie op het verwijderen en het verwerken van sluikstort

De Stad Diksmuide en haar burgers worden regelmatig geconfronteerd met afvalstoffen die worden achtergelaten op niet-reglementaire wijze. In het algemeen streven naar een nette en leefbare gemeente is het nodig dat sluikstort zo snel mogelijk verwijderd wordt.

Omdat het verwijderen en het verwerken van dit sluikstort extra inspanningen van de stadsdiensten vraagt en dat er vaak ook externe firma’s worden ingezet zorgt dit voor extra kosten voor de stad. Het is dan ook redelijk dat deze kosten verhaald worden op de sluikstorter tegen kostendekkend tarief.

Voor wie

De retributie is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft. De persoon die de opdracht of de toelating gaf of de eigenaar van de afvalstoffen is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de retributie. Wat betreft hondenpoep is de begeleider of diegene die voor hem/haar burgerlijk aansprakelijk is, de retributie verschuldigd.