naar inhoud

Toelage voor welzijnsverenigingen

Stad Diksmuide waardeert welzijnsverenigingen die zich inzetten voor de Diksmuidse inwoner.
Welzijnsverenigingen kunnen een jaarlijkse subsidie ontvangen als ze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en -criteria beschreven in het reglement dat hiernaast als pdf te downloaden is.

Welzijnsverenigingen dienen elk jaar het aanvraagformulier in te dienen om na te gaan of zij in aanmerking komen voor de basissubsidie. Als uw vereniging eveneens op bepaalde andere criteria (participatie, toegankelijkheid van het aanbod, duurzaamheid, diversiteit, samenwerking) inzet dan kan het ook een aanvullende werkingssubsidie ontvangen.

Hoe aanvragen?
Het aanvraagformulier is hiernaast te downloaden. Graag ingevuld terug bezorgen aan het Sociaal Huis voor 30 april.

Ijzerheemplein 4

051 793 793

sociaal.huis@diksmuide.be

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier is hiernaast te downloaden. Bezorg het ingevuld terug aan het Sociaal Huis voor 30 april.

Ijzerheemplein 4 - 8600 Diksmuide of sociaal.huis@diksmuide.be