naar inhoud

Via Q-VAX inschrijven als jongere voor J&J-vaccin

Momenteel worden mensen jonger dan 41 jaar standaard niet uitgenodigd voor een vaccinatie met een Janssen-vaccin in de vaccinatiecentra. Zij kunnen wel gevaccineerd worden met dit vaccin als ze eerst voldoende geïnformeerd worden en zelf aangeven met dit vaccin gevaccineerd te willen worden.

Zo willen we de beschikbare vaccins maximaal inzetten en zo veel mogelijk Vlamingen voor het begin van de zomervakantie aan een 1ste (en 2de prik) helpen, zodat mensen met een gerust gemoed de zomerplannen kunnen aanvatten, jong en oud.

Vanaf dinsdag 15 juni extra knop beschikbaar via Q-vax

Mensen jonger dan 41 jaar zullen binnenkort via QVAX kunnen aangeven dat ze bereid zijn om gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin. Bij een nieuwe of een bestaande inschrijving op QVAX komt er een keuzeveld bij mensen jonger dan 41-jaar, waarin ze kunnen aangeven dat ze ook voor vaccinatie met een Janssen-vaccinatie opgeroepen willen worden. Ze nemen kennis van het zeer zeldzame risico op ernstige aandoeningen

Wat zijn de principes?

  1. De inschrijving voor een Janssen-vaccin via QVAX is vrijwillig.
  2. Een inschrijving op QVAX resulteert niet automatisch in een uitnodiging voor het Janssen-vaccin. De persoon geeft zich op als reserve die bereid is om ook voor een Janssen-vaccin opgeroepen te kunnen worden. De persoon kan even goed voor een ander type vaccin opgeroepen worden wanneer hij/zij bovenaan de reservelijst staat en er een ander vaccintype beschikbaar is gekomen. Er is dus nog altijd geen keuzevrijheid voor een vaccin.
  3. Zoals altijd sluit een inschrijving op QVAX de persoon in kwestie niet uit van een uitnodiging via het reguliere kanaal. Als de persoon niet opgeroepen wordt via QVAX, zal hij/zij nog altijd via brief uitgenodigd worden wanneer zijn/haar leeftijdsgroep aan de beurt is.
  4. De vaccins voor mensen die via QVAX worden opgeroepen, worden volgens dezelfde prioriteiten verdeeld als via het reguliere kanaal, waarbij we dalen in leeftijd van oud naar jong.
  5. Iedere persoon die op QVAX aanduidt met een Janssen-vaccin gevaccineerd te willen worden, zal extra informatie krijgen waarin de risico’s van het Janssen-vaccin uitgelegd worden.

Hoe werkt het voor de burger?

Iedereen kan zich via www.qvax.be inschrijven op de reservelijst van zijn/haar vaccinatiecentrum.

Binnenkort, wellicht vanaf 15 juni, zal iedereen jonger dan 41 jaar op het einde van die inschrijving ook gevraagd worden aan te geven of hij/zij bereid is gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin. Bij die keuze krijgt de persoon ook uitleg over het kleine risico op ernstige bijwerkingen van het vaccin.

Personen die zich eerder al ingeschreven hadden via QVAX, krijgen een e-mail met de vraag hun inschrijving bij te werken met deze keuze.

Personen kunnen dus ook op elk moment opnieuw inloggen in QVAX en hun inschrijving bijwerken, ook hun keuze om al dan niet het Janssen-vaccin te kunnen krijgen.

Wie zo via QVAX heeft aangegeven bereid te zijn om gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin, kan door zijn vaccinatiecentrum opgeroepen worden wanneer er een vaccin beschikbaar is. Dat gebeurt dan via QVAX, dus via een sms en/of e-mail die de persoon heeft ingegeven bij zijn QVAX-inschrijving. Zo'n uitnodiging komt dus niet per post.

Die oproep hoeft ook niet last-minute gebeuren, op dezelfde dag van de vaccinatie, maar kan door het vaccinatiecentrum een aantal dagen op voorhand verstuurd worden. Het blijft dan wel belangrijk dat je als burger meteen reageert en bevestigt dat je op de uitnodiging wil ingaan en een afspraak maakt, anders zal je vaccinatiecentrum een volgende persoon uitnodigen.

Zoals altijd volgen ook de uitnodigingen voor een Janssen-vaccin via QVAX de prioriteiten in de vaccinatiestrategie, en zal wie prioritair en/of de oudste is, eerst opgeroepen worden.

Zie ook bovenstaande principe: inschrijving op QVAX betekent niet dat je zeker zal uitgenodigd worden voor een Janssen-vaccin, je kan ook nog altijd als reservepersoon voor een ander vaccintype opgeroepen worden.

Hoe werkt het voor de vaccinnatiecentra?

Op donderdag 10 juni heeft de IMC de beslissing genomen dat -41-jarigen zelf kunnen aangeven bereid te zijn om gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin. We zullen dit nu zo snel mogelijk operationaliseren en aanpassen in QVAX. De laatste geluiden vanuit IT-kant zeggen dat woensdag 16 juni QVAX aangepast zal zijn (streefdatum), zodat mensen hierop kunnen aangeven bereid te zijn om gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin.

De procedure om mensen uit te nodigen voor een Janssen-vaccin is dan gelijkaardig als huidige uitnodigingen via QVAX.

  • Het is belangrijk dat een vaccinatiecentrum eerst de reguliere uitnodigingen voor het Janssen-vaccin uitstuurt, vooraleer mensen op te roepen via QVAX. Wanneer iemand van +41j via het reguliere circuit is uitgenodigd voor een Janssen-vaccin maar zijn afspraak niet nakomt, kan een reservepersoon opgeroepen worden via QVAX, zoals voor de andere vaccintypes.
  • Wanneer er geen personen van +41j meer uitgenodigd kunnen worden voor een Janssen-vaccin, kan het vaccinatiecentrum via QVAX mensen jonger dan 41j oproepen die aangegeven hebben het vaccin te willen krijgen.

Elk vaccinatiecentrum zal inzicht krijgen hoeveel personen er in QVAX hebben aangegeven uitgenodigd te willen worden voor een Janssen-vaccin.

Dit systeem vraagt van de vaccinatiecentra een bijkomende flexibiliteit, vermits je via QVAX enkel 2 dagen van tevoren kan plannen.  

Waar kan ik mij inschrijven?

Inschrijven kan via www.qvax.be  – het is niet mogelijk om je telefonisch in te schrijven. Dit is een zuiver digitaal instrument.

Waarom kan ik als +41-jarige mij ook niet inschrijven via QVAX voor een vaccinatie met het janssen-vaccin.

Als persoon ouder dan 41 jaar komt u sowieso in aanmerking voor een vaccinatie met een Janssen-vaccin. U hoeft die keuze dus niet apart aan te geven op QVAX.

Kan ik als oudere burger (+41j) mijn vaccin van Pfizer omwisselen voor een J&J-vaccin?

Neen, het is niet mogelijke om jouw Pfizer-vaccin om te wisselen voor een J&J-vaccin en omgekeerd. In deze fase van de vaccinatiecampagne, waar we zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk moeten vaccineren met de beperkt beschikbare vaccins, kunnen we mensen niet laten kiezen welk vaccin ze krijgen of vaccins laten omwisselen. Dat geldt ook voor de Janssen-vaccins. Dit wegens diverse redenen (planning, logistieke redenen, …).

Word ik naar achter geduwd in de vaccinatiecampagne als ik mij niet op QVAX inshcrijf voor ene Janssen-vaccin?

Neen, of je je nu inschrijft of niet op QVAX, voor een Janssen-vaccin of niet, als je nog niet gevaccineerd bent zal je sowieso ook uitgenodigd worden per brief om je te laten vaccineren op het moment dat jouw leeftijdsgroep aan de beurt komt.

Wat kan het mij opleveren als ik mij opgeef voor ene Janssen-vaccin? Hoeveel kans heb ik sneller te worden gevaccineerd?  

Door je in te schrijven op QVAX en er ook voor te kiezen het Janssen-vaccin te kunnen krijgen, vergroot je jouw kans om wat sneller aan de beurt kan komen. Met wat meeval kan je tot 4 weken sneller dan voorzien gevaccineerd worden.

Je maakt dan immers kans om de plaats in te nemen van iemand ouder dan 41 jaar die uitgenodigd was voor een Janssen-vaccin maar om een welbepaalde reden zijn/haar afspraak is vrijgekomen, of om uitgenodigd te worden voor een Janssen-vaccin wanneer je vaccinatiecentrum geen mensen ouder dan 41 jaar meer heeft om uit te nodigen.

Hoe groot die kans is, hangt voornamelijk af van hoeveel vaccins we van de producent zullen ontvangen de komende weken. Het hangt er ook van af hoeveel andere mensen zich ook hebben opgegeven om met dit vaccin gevaccineerd te kunnen worden. Wie ouder is dan jij, zal voor jou opgeroepen worden en jij zal opgeroepen worden voor de mensen die jonger zijn dan jij. Sowieso worden mensen uitgenodigd in volgorde van leeftijd.

Zijn er risico’s verbonden aan de vaccinatie?

Wereldwijd zijn er een beperkt aantal gevallen gerapporteerd van trombose-incidenten na vaccinatie met het Janssen-vaccin. Het gaat om een heel zeldzame bijwerking, die wel ernstige gevolgen kan hebben en zelf tot overlijden kan leiden. Het zeer kleine risico op een ernstige bijwerking moet afgewogen worden tegen de risico’ s van een ernstig ziekteverloop bij een COVID-besmetting, waar het vaccin tegen beschermt. Hoe ouder een persoon is, hoe groter het risico bij zo’n COVID-besmetting is en hoe meer het voordeel van een vaccinatie dus opweegt tegen het mogelijke nadeel van een zware bijwerking.

Mensen jonger dan 41 jaar geven we de kans om zelf die afweging te maken. Zij worden momenteel niet uitgenodigd worden een vaccinatie met een Janssen-vaccin, maar kunnen wel zelf aangeven dat ze dit vaccin wel willen. Iedere burger die zich inschrijft op QVAX zal een extra informatie krijgen omtrent  de ‘minimale’ risico’s.

Hoe schrijf ik mij in als ik al op QVAX sta?

Je zal een e-mail krijgen met de vraag om je inschrijving op QVAX aan te vullen met de keuze of je al dan niet uitgenodigd wil worden voor een Janssen-vaccin.

Kan ik als persoon jonger dan 41-jaar ook kiezen voor het AstraZeneca-vaccin?

Neen, voor AstraZeneca kan je niet aangeven dat je ook bereid bent dit vaccin te krijgen. De Europese unie heeft immers het contract met deze vaccinproducent stopgezet, waardoor we niet over de nodige vaccinvoorraden gaan beschikken om mensen jonger dan 41 jaar met ene eerste en tweede dosis van dit vaccin te voorzien.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be