naar inhoud

Bijentip #4: Ook landbouwers kunnen in de bres springen voor bijen

Knotwilgen

Landbouwers kunnen bijen helpen door de aanleg van bloemenstroken of het beheren van kruidenrijke graslanden. Steeds meer landbouwers sluiten hiervoor een beheersovereenkomst af met de VLM.

Akkerranden zijn bloemrijke stroken van een zestal meter breed. ’s Winters zorgen ze voor een afbakening van de kale akkers en ’s zomers transformeren ze in een kleurrijke bloemenstrook langs de velden. Ze zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar trekken ook honingbijen, hommels, vlinders en wilde bijen aan, wat leidt tot een optimale bestuiving. Ze helpen de landbouwer ook om milieuvriendelijker te werken (lieveheersbeestjes, roofmijten en spinnen zorgen voor een natuurlijke bestrijding van bladluizen en ander ongedierte) en zorgen voor een besparing door het gebruik van pesticiden te beperken.

In het landelijk gebied vind je ook heel wat waardevolle bomenrijen. Een rij wilgen bijvoorbeeld kan wel tientallen kilogram stuifmeel leveren aan de natuur. Het is van vitaal belang dat wilgen gefaseerd geknot worden- bijvoorbeeld één op de drie of één op de vier bomen en de rest niet. Zo zorg je ervoor dat er elk jaar bloei is voor de bijen.

Meer info

De Vlaamse Land Maatschappij is op zoek naar landbouwers die, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding, extra inspanningen willen doen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen. Wil je graag meer weten over de beheerovereenkomsten van de VLM?

https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten