naar inhoud

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Sint - Clara

ckg

Elk Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0-6 jarigen).

  • in al hun diversiteit (ras, stand, godsdienst, herkomst, ...)
  • die een hulpvraag stellen
  • omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen
  • waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op verandering.

Voor wie

Elk Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0-6 jarigen). 

- in al hun diversiteit (ras, stand, godsdienst, herkomst,….) 
- die een hulpvraag stellen 
- omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen en 
- waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op verandering.


Belangrijk is het perspectief. De situatie in het gezin moet van die aard zijn dat er nog verbetering mogelijk is (perspectief naar huis staat centraal). Mits tijdelijke ondersteuning kan het gezin terug op weg geholpen worden. Het is vanzelfsprekend dat de gezinnen zelf bereid zijn om mee te werken.

Ook het preventieve karakter van de hulpverlening is een bepalend kenmerk van de ondersteuning. Door samenwerking met het CKG wordt er naar gestreefd om escalatie of crisis binnen het gezin te voorkomen. Waar nodig wordt met de ouders, een netwerk uitgebouwd (steun van familie, vrienden, hulpverleners) rond het gezin om het gezin te ondersteunen naar de toekomst toe.

Ook hulp aan gezinnen met kinderen in acute crisissituaties en bij maatregelen van hoogdringendheid, met name waar onmiddellijk een oplossing nodig is, zijn een opdracht/doel voor het CKG. Doelstelling is hier de verdere toename van de gezinsproblemen te vermijden door vroegtijdig te werken aan het probleem. CKG’s zijn dan ook 24 u/24 bereikbaar, elke dag van het jaar.

Meer info

CKG Sint-Clara, Steunpunt Diksmuide

Kwadestraat 2
8600 Diksmuide
West-Vlaanderen

Tel.: 0475 73 73 51

Bekijk ook

www.ckgsintclara.be

Openingsuren & contact

Jeugddienst

Tel.
051 79 32 70
e-mail
jeugd@diksmuide.be
Vandaag gesloten