naar inhoud

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

handen

Bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kun je terecht voor

- vragen over de gezondheid en ontwikkeling van jouw kind.

- bij bezorgdheden over het welzijn

- bij leer- en studeerproblemen 

- vragen rond studiekeuze kun je langsgaan bij het CLB voor informatie en advies

Het CLB zal steeds samen met jou, jouw kind en de school zoeken naar oplossingen.

Meer info

Vrij CLB Veurne - Diksmuide - Westkust

Kasteelstraat 31, 8600 Diksmuide

051 50 45 58

www.vrijclb.be/vrij-clb-westhoek

CLB Connect

Smissestraat 10, 8630 Veurne

Minneplein 42, 8900 Ieper

In Diksmuide op afspraak

050 44 50 10

info@clbconnect.be

www.clbconnect.be