naar inhoud

Overzicht budgethouders

Het principe dat we hanteerden bij opmaak van deze lijst is dat we de eerste voorzichtige stappen zetten in het invoeren van het budgethouderschap. Om die reden zijn de aangestelde budgethouders dan ook de coördinatoren en directeurs. In een latere fase kan dit worden uitgebreid naar diensthoofden waar nodig.

Directie financiën Financiën Financieel directeur
Algemene directie Communicatie Algemeen directeur
  Preventie Algemeen directeur
  Personeel en organisatie Coördinator personeel en organisatie
Directie Mens Sociaal Huis Coördinator Sociaal Huis
  WZC Yserheem Directeur wzc
  Basisonderwijs klavertje vier Directeurs gemeentelijk basisonderwijs
  Burgerzaken Directeur mens
  Lokale economie en toerisme Directeur mens
  Cultuur, erfgoed en evenementen Coördinator vrije tijd
  Sport Coördinator vrije tijd
  Bibliotheek Coördinator vrije tijd
  Jeugd Coördinator vrije tijd
  Kadens Directeur Kadens
Directie Ruimte Wonen en Leefomgeving Coördinator wonen en leefomgeving
  Publieke ruimte Coördinator publieke ruimte
  Facility, gebouwen en patrimonium Coördinator facility, gebouwen en patrimonium
  IT Directeur Ruimte
  Garage en metaalbewerking Directeur Ruimte
  Magazijn Directeur Ruimte